ChristenUnie trekt zich terug uit college

maandag 07 juli 2014 20:04

Vanavond heeft de fractie van ChristenUnie Culemborg haar wethouder teruggetrokken uit het college. Dit nadat de coalitiepartners VVD en D66 vorige week donderdag eenzijdig het vertrouwen in de partij opzegden. Daniël Jumelet, fractievoorzitter ChristenUnie Culemborg: “Wij betreuren deze gang van zaken. Er is geen sprake van een politiek feit, evenmin was er opening voor het zoeken naar oplossingen. Dit zijn omgangsvormen die niet passen bij een nieuwe wijze van politiek bedrijven”.

ChristenUnie Culemborg heeft na de raadsvergadering gezocht naar opening bij beide partijen om een bemiddelingspoging te ondernemen. Deze ruimte bleek er in geen enkel opzicht te zijn. In de periode voorafgaande aan de raadsvergadering van 3 juli jl. waarin het vertrouwen werd opgezegd, zijn deze pogingen er evenmin geweest.

Aanleiding voor de vertrouwenscrisis tussen de Culemborgse coalitiepartners is het proces rond het zwembaddossier. De ChristenUnie heeft van meet af aan kritisch in dit dossier gezeten. In het coalitieakkoord heeft de ChristenUnie daarom ruimte gevraagd en gekregen om het plan inhoudelijk te toetsen. Grootste struikelblokken voor de ChristenUnie waren de mate waarin de gemeente financieel risico draagt voor de nieuwbouw, en het gebrek aan draagvlak voor het zwembad binnen de samenleving. Juist nadat de ChristenUnie had ingestemd met het raadsvoorstel voor het nieuwe zwembad - waarbij een gemeenschappelijk amendement was aangenomen om de voor de ChristenUnie belangrijke kaders vast te stellen- werd het vertrouwen opgezegd.

ChristenUnie Culemborg is verbaasd en teleurgesteld dat het vertrouwen in de partij na slechts 11 weken eenzijdig is opgezegd. Dit terwijl de wethouder van de ChristenUnie, Dicky Voordijk-Nieuwenhuis, brede steun genoot binnen de raad en de fractie zich heeft gehouden aan afspraken uit het coalitieakkoord.

Het was helder dat er spanningen waren tussen de coalitiefracties, met name ten aanzien van het verschil in politieke stijl en de wijze van opereren. Coalitie partners VVD en D66 konden de dualistische stijl van politiek bedrijven door de Christen Unie niet waarderen en bestempelden dit als onwerkbaar. Er zijn in de afgelopen weken echter geen pogingen ondernomen vanuit de coalitiepartners om de wijze van samenwerken te verbeteren. Ook boden de VVD en D66 na de raadsvergadering van afgelopen donderdag geen enkele ruimte voor bemiddeling. 

Meer informatie over val coalitie:

Meer informatie over zwembad:

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht