Fractie

Op bovenstaande foto's ziet u de fractie van ChristenUnie Culemborg. De fractieleden stellen zich graag aan u voor. Klikt u daarvoor op hun naam of foto.

De fractie wordt regelmatig geadviseerd door actieve leden met expertise op allerlei gebieden.
Daarnaast wordt de fractie ondersteund door de steunfractie.

Portefeuilleverdeling fractie

In onderstaand overzicht staat de portefeuilleverdeling van de fractie. Als u vragen of opmerkingen heeft aan één van de portefeuillehouders dan kunt u contact met hen opnemen. U vindt hun contactgegevens door op hun naam te klikken. U kunt ook contact opnemen met de portefeuillehouder uit de steunfractie.

Daniël Gert Maarten
Openbare orde & veiligheid X
Cultuur(historie) X
Internationale contacten
WMO / AWBZ X
Financien  X
Onderhoud openbare ruimte X
Economische Zaken en Toerisme X
Wijkgericht werken X
Duurzame fysieke omgeving X X
Jeugd(zorg) X
Coördinatie transities X X X
Zwembad X
Vastgoed- en accomodatiebeleid X
Participatiewet / sociale zaken X
Bedrijfsvoering X
Onderwijs X
Welzijn X
Wonen X
Verkeer X