Fractie

Op bovenstaande foto's ziet u de fractie van ChristenUnie Culemborg. De fractieleden stellen zich graag aan u voor. Klikt u daarvoor op hun naam of foto.

De fractie wordt regelmatig geadviseerd door actieve leden met expertise op allerlei gebieden.

Portefeuilleverdeling fractie

In onderstaand overzicht staat de portefeuilleverdeling van de fractie. Als u vragen of opmerkingen heeft aan één van de portefeuillehouders dan kunt u contact met hen opnemen. U vindt hun contactgegevens door op hun naam te klikken. 

Daniël Kees
Openbare orde & veiligheid X
Cultuur(historie) X
Internationale contacten X
WMO / AWBZ X
Financien  X
Onderhoud openbare ruimte X
Economische Zaken en Toerisme X
Wijkgericht werken X
Duurzame fysieke omgeving X
Jeugd(zorg) X
Transformatie sociaal domein X X
Vastgoed- en accomodatiebeleid X
Participatiewet / sociale zaken X
Bedrijfsvoering X
Onderwijs X
Welzijn X
Wonen X X
Verkeer X
Sport X