Contactgegevens ChristenUnie Culemborg

ChristenUnie Culemborg
Parklaan 103
4102 EC Culemborg
info@cu-culemborg.nl
www.cu-culemborg.nl
www.facebook.com/christenunieculemborg
www.twitter.com/cu_cborg

Nieuwsbrief

Bestuur

U kunt het gehele bestuur bereiken via: bestuur@cu-culemborg.nl

Simone Visser
Gert Mostert
Stephen Richards  
voorzitter@cu-culemborg.nl
secretaris@cu-culemborg.nl
penningmeester@cu-culemborg.nl  
0345-569888
0345-530210
0345-778541

Fractie

U kunt de fractie bereiken via: fractie@cu-culemborg.nl

Daniël Jumelet
Gert Mostert
Maarten van Eck  
d.jumelet@cu-culemborg.nl
g.mostert@cu-culemborg.nl  
m.v.eck@cu-culemborg.nl
0345-531550
0345-530210
0345-512537

Steunfractie

U kunt de steunfractie bereiken via: steunfractie@cu-culemborg.nl

Peter Versteeg
Karin de Winter
Bernette Zuidhof
Mariëlla Dorenbos  
Stephen Richards
p.versteeg@cu-culemborg.nl  
k.d.winter@cu-culemborg.nl
b.zuidhof@cu-culemborg.nl
m.dorenbos@cu-culemborg.nl  
s.richards@cu-culemborg.nl
0345-520043
0345-519069
0345-522280
0345-518820
0345-778541

Webmaster

webmaster@cu-culemborg.nl

Campagnecommissie

campagnecommissie@cu-culemborg.nl

Donaties

Uw giften en contributie kunt u overmaken op rek. NL86 ABNA 06 20 49 80 21
t.n.v. de ChristenUnie Culemborg te Culemborg.

ChristenUnie Culemborg heeft een ANBI-status. Een gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI-instelling) is fiscaal aftrekbaar.

Partijbureau

Het landelijk partijbureau van de ChristenUnie, het Wetenschappelijk Instituut de Mr. G. Groen van Prinstererstichting, de Bestuurdersvereniging en PerspectieF, ChristenUnie-jongeren zijn gevestigd in Amersfoort.

Bezoekadres

Johan van Oldenbarneveltlaan 46, 3818 HB AMERSFOORT

> Routebeschrijving

Correspondentieadres

Postbus 439, 3800 AK AMERSFOORT
Telefoon: 033-4226969 (maandag t/m vrijdag 10.00 tot 16.00 uur)
E-mail: info@christenunie.nl

N.B. Uw mail wordt altijd gelezen en doorgestuurd naar de relevante medewerker(s). Gelet op het grote aantal mails dat wij dagelijks ontvangen, kunnen wij u helaas niet garanderen dat elke mail persoonlijk beantwoord wordt.

Overige mailadressen

Verkiezingsprogrammacommissie - vpc@christenunie.nl
Landelijk Bestuur - bestuur@christenunie.nl
Ledenadministratie - ledenadministratie@christenunie.nl
Bestuurdersvereniging - bestuurdersvereniging@christenunie.nl
Adviseurs lokale afdelingen - advies@christenunie.nl
Opleidingscentrum - opleiding@christenunie.nl
Redactie ledenmagazine - magazine@christenunie.nl
Functionaris Gegevensbescherming/Privacyteam - privacy@christenunie.nl
Webredactie (inhoud) - webredactie@christenunie.nl
Webmaster (techniek) - webmaster@christenunie.nl
Vertrouwenspersoon - vertrouwenspersoon@christenunie.nl
Wetenschappelijk Instituut - wi@christenunie.nl
Redactie Groen - redactiegroen@christenunie.nl
Jongerenorganisatie (PerspectieF) - info@perspectief.nu

Bankrekeningnummers

NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort
NL98 RABO 0123 0182 50 t.n.v. Mr. G. Groen van Prinstererstichting te Amersfoort
NL62 RABO 0372 9611 26 t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren te Amersfoort
NL82 RABO 0385 9623 55 t.n.v. Bestuurdersver. ChristenUnie te Amersfoort

Tweede Kamerfractie

Bezoekadres: Plein 2, 2511 CR Den Haag.
> Routebeschrijving

Correspondentieadres: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
Telefoon: 070-3183057 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 11.00 - 15.00 uur)
Voor vragen over het Coronavirus kunt u bellen met 0800-1351 (RIVM)
E-mail: christenunie@tweedekamer.nl

N.B. Uw mail wordt altijd gelezen en doorgestuurd naar de relevante medewerker(s). Gelet op het grote aantal mails dat wij dagelijks ontvangen, kunnen wij u helaas niet garanderen dat elke mail persoonlijk beantwoord wordt.

Bent u bestuurder voor de ChristenUnie (raadslid, wethouder, Statenlid, etc.) en heeft u een vraag voor de Tweede Kamerfractie, dan verzoeken wij u om niet het algemene mailadres te gebruiken, maar rechtstreeks de relevante medewerkers te benaderen.

Voor afspraken en/of uitnodigingen t.b.v. het Kamerlid dient u contact op te nemen met de secretaresse:

Christina Wartamova - Gert-Jan Segers en Joël Voordewind (agenda)
Tilly van Geerenstein - Stieneke van der Graaf, Carla Dik-Faber en Eppo Bruins (agenda)

Tweede Kamerfractie op Christenunie.nl: www.christenunie.nl/tweedekamer

Eerste Kamerfractie

Bezoekadres: Binnenhof 22, 2513 AA Den Haag
> Routebeschrijving

Correspondentieadres: Postbus 20017, 2500 EA Den Haag
Telefoon: 070-3129200 (algemeen nummer, de fractie is alleen aanwezig op dinsdagen)
E-mail: christenunie@eerstekamer.nl

Eurofractie ChristenUnie

Kantoor Nederland
Johan van Oldenbarneveltlaan 46
3818 HB Amersfoort
peter.vandalen-office@europarl.europa.eu

Postadres Nederland
Postbus 439, 3800 AK Amersfoort

Postadres Brussel
Europees Parlement
t.a.v. Peter van Dalen
Wiertzstraat 60
WIB 04M121
B-1047 Brussel

Kijk voor meer informatie op de website van de Eurofractie van de ChristenUnie.