Lokale geschiedenis

ChristenUnie Culemborg is een kleine afdeling met een grote gedrevenheid en enthousiasme. De partij is officieel opgericht op 28 oktober 2003. Er bestond al een RPF-kiesvereniging die in 1996 heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in Culemborg. Helaas zonder het gewenste resultaat. In 2003 is een Werkgroep Geloof en Samenleving van start gegaan die een aantal bezinningsavonden heeft gehouden over praktische invulling van christelijke politiek in Culemborg.

Sinds 2006 constateren we een toenemend aantal CU-stemmers in onze Lekstad. In 2007 is een peiling gehouden onder alle leden waarbij de wens en missie is geboren om een nieuwe poging te wagen om een eigen raadszetel te bemachtigen. In 2008 zijn de eerste voorbereidingen getroffen: er is een programmacommissie, selectiecommissie en campagneteam in de steigers gezet. En niet zonder succes: op 31 januari 2009 werd ChristenUnie-Culemborg uitgeroepen tot de snelst groeiende CU-kiesvereniging!

De selectiecommissie heeft divers gesprekken gevoerd om geschikte kandidaten te vinden die de CU een gezicht kunnen geven. Op basis van haar bevinding hebben ze de top-vier van de verkiezingslijst voorgedragen. Op de ledenvergadering van 30 september zijn de 15 kandidaten voor- en vastgesteld, en is Daniël Jumelet benoemd tot lijsttrekker.

Tegelijkertijd heeft een groepje enthousiaste verkiezingslijstkandidaten actief gemeenteraadszittingen bijgewoond. Alle leden zijn persoonlijk benaderd om de problemen en mogelijkheden in onze stad goed in kaart te brengen. De programmacommissie heeft dit uitgewerkt tot een stevig doortimmerd verkiezingsprogramma 'Groeien in Verbinding'. Daarmee zijn de belangrijkste bouwstenen gelegd voor de verkiezingscampagne.

Op 3 maart 2010 hebben we met ruim voldoende stemmen (667) een zetel gehaald in de Gemeenteraad. Deze wordt ingenomen door Daniël Jumelet, die bij de verkiezingen onze lijsttrekker was. We zijn blij met deze kans om ons geluid te kunnen laten horen en maken hier volop gebruik van!

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de gemeenteraardsverkiezingen van 2014 in volle gang. De selectiecommissie voert gesprekken met kandidaten en de programmacommissie werkt aan het verkiezingsprogramma. We zijn daarom op zoek naar mensen die mee willen helpen. Doe mee!