Samen voor een bloeiend Culemborg

Lees hieronder de 10 speerpunten voor een bloeiend Culemborg.

Betrouwbaar, open en eerlijk

  • Geef alle burgers gelijke toegang tot de gemeente. Wees als nieuw college open en eerlijk in plannen en resultaten.

Sociaal en inclusief

  • Besteed meer aandacht aan jongeren van 18+ die vereenzamen of dreigen te ontsporen.
  • Geef meer hulp aan inwoners met geldzorgen en verhoog de Doe Mee(r) regeling van 120 naar 200 euro voor mensen met een laag inkomen.
  • Coördineer de ondersteuning van inwoners met één aanspreekpunt en Casemanager.

Leefbaarheid en wonen

  • Behoud de aantrekkelijke binnenstad met winkels en horeca en zorg voor voldoende handhaving om de overlast in de late uren te beperken.
  • Bouw snel appartementen voor ouderen en jongeren op bestaande bouwlocaties in de wijken. Breng zo de doorstroming op gang. Eigen inwoners krijgen voorrang.
  • Bouw gevarieerde woningen in Pavijen. Minder dan 1900 woningen en geen flat met 14 woonlagen. Houd rekening met de leefbaarheid en (toekomstig) verkeer.
  • Bescherm het natuurlijk groen in en om de stad en bevorder - samen met de boeren - de biodiversiteit.

Duurzaamheid

  • Realiseer energiebesparing door woningisolatie. Inwoners die niet mee kunnen doen, krijgen financiële ondersteuning.
  • Investeer in groene energie door meer zonnepanelen op daken en een energiehub met waterstof in Pavijen.

 Klik rechts of hieronder om het programma als pdf-formaat te downloaden.