Steunfractie

De fractie wordt ondersteund door de steunfractie. De steunfractie bestaat uit leden van de ChristenUnie die, ieder met hun eigen specialisatie, de fractie ondersteunen. 

De steunfractieleden stellen zich graag aan u voor. Klikt u daarvoor op hun naam of foto.

Portefeuilleverdeling steunfractie

In onderstaand overzicht staat de portefeuilleverdeling van de steunfractie. Als u vragen of opmerkingen heeft aan één van de portefeuillehouders dan kunt u contact met hen opnemen. U vindt hun contactgegevens door op hun naam te klikken. U kunt ook contact opnemen met de portefeuillehouder uit de fractie.

Peter Karin Bernette Mariella Stephen
Openbare orde & veiligheid X
Cultuur(historie)
Internationale contacten
WMO / AWBZ X
Financien  X
Onderhoud openbare ruimte X
Economische Zaken en Toerisme X
Wijkgericht werken
Duurzame fysieke omgeving X
Jeugd(zorg) X X X X
Coördinatie transities X
Zwembad X
Vastgoed- en accomodatiebeleid X
Participatiewet / sociale zaken X
Bedrijfsvoering X X
Onderwijs
Welzijn
Wonen X
Verkeer X
Sport (m.u.v. Zwembad)
Volksgezondheid (m.u.v. WMO) X