Bestuur

Voorzitter: Dicky Nieuwenhuis

Ik ben Dicky Nieuwenhuis, getrouwd met Gerard Voordijk en moeder van drie kinderen. In het dagelijks leven ben ik directeur van stichting SeeYou, een organisatie die zich inzet voor mensen met een visuele beperking in ontwikkelingslanden.  Vanaf juli 2021 neem ik de voorzittershamer van het bestuur van de CU in Culemborg over. 

Ik vind het mooi om samen met Lindi en Gertjan het nieuwe bestuur te gaan vormen, en voort te bouwen op de basis die in de afgelopen jaren is gelegd. We willen graag de fractie steunen in het voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen, en gaan zoveel mogelijk mensen verbinden aan ChristenUnie Culemborg.