Bestuur

Voorzitter: Simone Visser

Met veel plezier vorm ik samen met Gert Mostert, secretaris; Stephen Richards, penningmeester en Klaas Eikelboom, adviserend lid,  het bestuur van de afdeling van de CU in Culemborg.  In januari 2018 ben ik opnieuw verkozen tot voorzitter. Peter Versteeg is terug getreden als secretaris. We bevinden ons als bestuur in een bezinnende fase. We zijn op zoek naar hoe het beste samen op te trekken met de fractie om de CU binnen Culemborg zichtbaar te laten zijn. Daarnaast zijn we als actieve leden van de CU betrokken geraakt bij de besluitvorming rondom het kinderpardon. Dit heeft alles te maken met hoe de familie Andropov in de zomer 2018 uitgezet is naar de Oekraïne. We hebben hierover contacten met andere CU leden door het hele land.

Nu de CU landelijk meeregeert, is er meer potentieel voor de CU plaatselijk om zichtbaar te zijn. Het is  een uitdaging om landelijke thema’s  zoals de energie transitie,  woning beleid en zorg voor kwetsbare ouderen en jongeren door te vertalen naar concreet beleid in onze eigen stad. Voor mij persoonlijk is het essentieel dat het geloof in het koninkrijk van God, waar niemand buiten valt,  stem krijgt in het politieke krachtenveld. In onze democratie telt iedereen mee.  In deze tijd waarin getornd wordt aan grondrechten van vluchtelingen, van burgers in de bijstand, is het van belang om de rechten van iedereen te waarborgen.  Ik onderstreep van harte de uitspraak  van Mirjam Bikker, gedaan in haar verkiezingsspeech tijdens het CU partijcongres:  het recht is geen voorrecht maar een grondrecht!

Personalia: Afgelopen zomer 2018 was ik 25 jaar getrouwd met Klaas Eikelboom. Sinds 2004 werk ik als geestelijk verzorger-ziekenhuispredikant in het St. Antoniusziekenhuis te Nieuwegein. Samen met broer en zussen ben ik sinds 2014 mantelzorger voor mijn vader. In januari 2019 trouwde onze oudste dochter.  We leven kerkelijk mee met de NGK te Culemborg en zijn actief in het wekelijkse oecumenische lauden gebed in de OKK op maandagmorgen 7.15.