Nieuwjaarsnieuwsbrief

donderdag 02 januari 2014

Benieuwd naar de plannen van ChristenUnie Culemborg de komende maanden? Lees onze nieuwsbrief! Met o.a. start zorgverkenningsgroep en avond met kamerlid Gert-Jan Segers (25 februari 2014)

U vindt de nieuwsbrief online via deze link.

De tekst van de nieuwsbrief vindt u hieronder.

NIEUWSJAARSNIEUWSBRIEF

Geachte leden, beste betrokkenen bij ChristenUnie Culemborg,

Allereerst wens ik u namens het bestuur van de ChristenUnie Culemborg heil en zegen toe in uw persoonlijk leven en in uw betrokkenheid bij de ChristenUnie in onze stad.

Het nieuwe jaar zal laten zien of onze partij van blijvende waarde is voor de stad. We doen nu namelijk voor de tweede keer mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Ons gemeenteraadslid Daniel Jumelet zal een terugblik geven op de resultaten van zijn werkzaamheden in de gemeenteraad. Zijn inzet heeft echt verschil gemaakt in de gemeenteraad. Wij hopen op een ruim mandaat van de kiezer!

Christelijke politiek wordt naar mijn mening gekenmerkt door een constructieve opstelling in het maken van beleid. In het staan voor recht en barmhartigheid dient de ChristenUnie het algemeen belang van de burgers. Voor mij is deze belijdenis van de zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu maatgevend:
Goedheid is sterker dan het kwade, liefde sterker dan haat.
Licht is sterker dan duister, leven sterker dan dood.
Hoopvol zijn wij, hoopvol zijn wij sinds Hij ons liefhad.
In deze nieuwsbrief blikken we terug en kijken we vooruit. Graag praten we u bij:

 • Vanuit het bestuur
 • Terugblik gemeenteraadswerk
 • Vooruitblik campagne
 • Oprichting zorgverkenningsgroep
 • Wat kunt u bijdragen?

VANUIT HET BESTUUR

Eind oktober heb ik, Simone Visser, het voorzitterschap van ChristenUnie Culemborg overgenomen van Herman Bos. Herman is verhuisd naar Maarssenbroek. Wij wensen hem ook vanaf deze plek veel zegen toe in zijn studie en werk.

Vervolgens kan ik u nu met veel genoegen melden dat Peter Versteeg, u allen bekend, toegetreden is tot het bestuur van de kiesvereniging. Hij is al zeer actief in het beheren van de website, de verslaglegging van vergaderingen en het ondersteunen van het bestuur. Door deze benoeming tot secretaris wordt zijn officieuze inzet officieel gemaakt. Peter, van harte welkom! Tegelijkertijd ook hartelijk dank aan Lianne van Rijswijk, voor haar inzet als secretaris. Lianne, veel succes toegewenst met studie, werk en gezin!

We stellen ons graag even aan u voor:

TERUGBLIK GEMEENTERAADSWERK

De afgelopen raadsperiode was de ChristenUnie voor het eerst present in de gemeenteraad. Met één zetel konden we ons geluid laten horen. Ondanks dat we de kleinste partij waren hebben we veel bereikt dankzij gedegen onderzoek en de inzet van deskundige Culemborgers bij ingewikkelde dossiers. Zo is het gelukt om het desastreuze plan Culemborg aan de Lek te voorkomen. Ook hebben we er voor gezorgd dat de jachthaven Culemborgs bezit is gebleven en in beheer is gegeven aan de watersportvereniging. Wegens onze kleine bezetting kostte dit veel energie en is niet alles gelukt. Zo knokken we nog voor het behoud van het zwembad en de instandhouding van de zondagsrust. We hopen na maart meer gewicht in de schaal te kunnen leggen als de partij die balans brengt in de Culemborgs politiek. Helpt u mee?

VOORUITBLIK CAMPAGNE

19 maart mogen we naar de stembus! Natuurlijk hoopt ChristenUnie Culemborg op een vernieuwd mandaat van de kiezers om een nieuwe periode in de raad aan de slag te gaan. Met minimaal één zetel maar we gaan voor meer! ‘Betrokken en evenwichtig’ is de noemer waaronder wij onze campagne gaan voeren. U zult ons op verschillende plaatsen tegenkomen, zoals de verkiezingsmarkt. Een belangrijk thema voor de ChristenUnie is hoe we overheidstaken weer terug brengen naar inwoners, terwijl we met elkaar het algemeen belang blijven dienen en kwetsbare Culemborgers uit de wind houden.'Over dit onderwerp gaan we dinsdag 25 februari in gesprek, samen met Tweede-Kamerlid Gert-Jan Segers en betrokken Culemborgers: Wat kunnen christenen betekenen in een samenleving waarin de overheid een kleinere rol gaat spelen? Noteer deze datum alvast in uw agenda!

OPRICHTING ZORGVERKENNINGSGROEP

Op het gebied van de uitvoering van zorgtaken gaat er voor de gemeente veel veranderen in het aankomende jaar. Om hierin een constructieve houding te vinden, hebben we een zorgverkenningsgroep opgericht. Hierin bundelen we onze eigen ervaringen en expertise ten aanzien van de Zorg.

Als u denkt: dit is iets voor voor mij: meldt u dan bij Daniel Jumelet of bij Simone Visser.

WAT KUNT U BIJDRAGEN?

Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ongetwijfeld vraagt u zich af: wat kan ik als lid of betrokkene van de ChristenUnie bijdragen?

 • Feedback geven over wat er speelt in de stad en waar naar uw mening de ChristenUnie zich zou kunnen inzetten
 • Helpen in het bemannen van de kraam op de politieke markt 15 maart 2013.
 • Uw stem laten horen op Facebook en Twitter door berichten van ChristenUnie Culemborg te liken en te delen
 • Bidden om wijsheid en inzicht voor lijsttrekker Daniel Jumelet en de andere kandidaat raadsleden.
 • Deelnemen aan de zorgverkenningsgroep
 • Andere eigen inbreng kenbaar maken

Wat wilt u bijdragen? Vertel het ons!

GROET

We hopen dat u door middel van deze mail weer op de hoogte bent van de ontwikkelingen van ChristenUnie Culemborg. Neemt u gerust contact met ons op als u nog vragen of opmerkingen heeft.

Met blijmoedige groet,

Simone Visser

Voorzitter ChristenUnie Culemborg
voorzitter@cu-culemborg.nl 

ChristenUnie Culemborg
Lindeboom 8
4101 WH Culemborg
info@cu-culemborg.nl 
www.cu-culemborg.nl 
www.facebook.com/ChristenUnieCulemborg 
www.twitter.com/CU_Cborg 

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht