Over ons

Over ons

In onze tijd van polarisatie, politieke verwildering en sociale uitsluiting is er behoefte aan mensen die het hoofd koel houden en die bruggen willen bouwen tussen 'links' en 'rechts', progressief en conservatief, 'old skool' en 'new school', ecologie en economie. De ChristenUnie is zo'n beweging van jonge en bevlogen mensen uit alle lagen van de bevolking, die hun handen uit de mouwen willen steken. Een kleine politieke beweging van zelfbewuste christenen die maatschappelijk stelling en verantwoordelijkheid willen nemen voor het welzijn van onze mooie Lekstad.

Ontstaan

De afdeling is begonnen in 2003 met een kleine werkgroep 'Geloof en Samenleving', waarin mensen uit verschillende richtingen met elkaar in debat gingen over diverse actuele beleidsthema's: mobiliteit, veiligheid, ruimtelijke ordening en milieu. Sindsdien is dit stapje voor stapje uitgegroeid tot een vitale politieke beweging met een gedegen verkiezingsprogramma. In deze zeven 'magere jaren' van verworteling 'onder de oppervlakte' is een stevig fundament gelegd voor zelfstandige politieke geleding met een geheel eigen geluid.

Scherp en betrokken

De ChristenUnie in Culemborg heeft in 2010 in haar verkiezingsprogramma 'Groeien in Verbinding' een aantal inhoudelijke lijnen uitgetekend hoe we als kleine fractie een verschil kunnen maken. De samenleving zijn wij samen met elkaar: een veelkleurige salade, waarin het zout en het licht van het Evangelie geproefd én gezien mogen worden. Niet als moralistische regels om elkaar mee om de oren te slaan, maar als vaste grond onder onze voeten, een helder baken en lichtpunt aan de horizon. In de verkiezingscampagne van 2010 is dit doorvertaald naar onze slogan "Scherp en betrokken", een motto dat uitdrukt dat we volop in de Culemborgse samenleving willen staan, met een eigen geluid.

Organisatie

Vanaf 2010 maakt de CU deel uit van de gemeenteraad, waarin CU-raadslid Daniël Jumelet een eigen plek heeft veroverd, als constructief-kritische bruggenbouwer: scherp en betrokken, zoals aangekondigd. De kiesvereniging bestaat uit een kernbestuur met voorzitter, penningmeester en secretaris, met daaromheen een wolk aan creatieve en enthousiaste meedenkers die de visie en missie van de partij handen en voeten geven. Daarnaast is er de fractie: een groep mensen die regelmatig de raadsvergaderingen bezoekt en met Daniël meedenkt over scherpe en betrokken beleidsvragen en -formuleringen.

Doe mee!

Mocht dit u/jou aanspreken, voel je vrij om mee te doen. Dit kan door even te bellen of mailen naar onze voorzitter, Dicky Nieuwenhuis: voorzitter@culemborg.christenunie.nl, 0345-569888.

Wees welkom!

C.U. in Culemborg!