Maarten van Eck na de gemeenteraad over vluchtelingen

5. Maarten van Eck04-07-2016 20:00 04-07-2016 20:00

30 juni laat in de avond… "Vandaag was een bijzondere dag voor de raad in Culemborg ... vluchtelingen die asiel zoeken hartelijk welkom ... onderzoek naar de mogelijkheden in onze stad voor meer (sociale) woningruimte ... integreren ... dagbesteding"

Vandaag was een bijzondere dag voor de raad in Culemborg. Er zijn in de afgelopen periode vele fractie-avonden en gesprekken in de stad geweest die het onderwerp ‘Culemborg en vluchtelingen’ droegen. Als woordvoerder van de ChristenUnie op dit dossier heb ik mijn best gedaan de verschillende meningen te horen en de ideeën uit andere gemeenten te bekijken. Zoveel mensen, zoveel ideeën bleek niet anders op dit punt. Vanuit ons standpunt waarbij ‘zorg voor elkaar’ als middelpunt fungeert hebben we een motie ingediend die ruimte vraagt voor zowel vluchtelingen als de inwoners van onze gemeente. De motie werd breed gesteund, met uitzondering van VVD.

ChristenUnie wenst vluchtelingen die asiel zoeken hartelijk welkom. Wat ons betreft kan een AZC daarin mogelijk uitkomst bieden. Culemborg mag haar ervaring niet uit het oog verliezen die we als stad hebben met ons vorige AZC. Er zijn weinig problemen geweest en het heeft nadien ook perfect kunnen dienen als woonruimte voor Culemborgers. Om die reden hebben we de motie van de PvdA hierover mee ondertekend. Deze motie is ook breed aangenomen. We staan achter de opdracht aan het college om te zoeken naar mogelijkheden.

We steunden ook de motie van GroenLinks waarbij we het college de mogelijkheden voor de opvang van meer statushouders wilden laten onderzoeken. Helaas is deze motie verworpen.

Ons standpunt is dat we ruimte willen creëren voor een onderzoek naar de mogelijkheden in onze stad voor meer (sociale) woningruimte. We vinden dat we als stad over te weinig woonruimte beschikken om de taakstelling vanuit het rijk om asielzoekers en statushouders op te vangen. We zien dat wanneer ons dit wel zou lukken we tekort doen aan de mensen die reeds wachten op een huurwoning. We geloven dat het onze maatschappelijke plicht is om hen die op de vlucht zijn voor een dreigende situatie in hun thuisland op te vangen. Maar we zien ook in dat dit verdringing op de woningmarkt teweeg zou kunnen brengen. Momenteel is de wachttijd en/of zoektijd voor een woning volgens Kleurrijk wonen 1,9 jaar. Het kan niet zo zijn dat deze tijd verlengt word door de komst van onze nieuwe inwoners.

Verder moet ons van ’t hart dat we ons best moeten doen om hen te helpen met integreren. Spreiding van vluchtelingen over de stad kan daarbij helpen. Wanneer we hen helpen met integratie is voor ons de volgende stap participatie. Syrie staat bekend om hun rijke cultuur in kunst en muziek, daar lusten wij in papklokkendam ook pap van! Laten we daarom een actieve rol nemen en hen meenemen in het land van de vrijstad, waar vrijheid op vrijwel elk gebied naar ons idee een verworven recht is. Een goede dagbesteding in een AZC mag daarbij niet ontbreken. 

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht