Kees van der Zaag in Raadspraat: "Innovatie in het sociale domein"

Kees van der Zaag08-06-2016 20:54 08-06-2016 20:54

CU-raadslid Kees van der Zaag in de Culemborgse Courant: "Begeleiden door ervaringsdeskundigheid aan burgers van Culemborg mag niet ontbreken in de lokale infrastructuur van het sociaal domein. Juist in het sociale domein is innovatie nu meer nodig dan ooit."

Op 19 mei woonde ik een themaraad over het sociaal domein bij: een inspirerende avond met veel betrokken burgers uit Culemborg. Arts Knijnenburg vertelde aan de hand van een (fictieve) casus dat mensen vaak bij hem komen met een lichamelijke en psychische klachten. Aan de hand van een nieuw onderzoek van de praktijkondersteuner van de huisarts blijkt dat vaak een achterliggend maatschappelijk probleem de oorzaak hiervan is. Bijvoorbeeld dat mensen te druk zijn met het verlenen van mantelzorg aan hun (schoon-) ouders. De gezondheidszorg heeft inmiddels oog voor deze thema's en probeert via de ouderenadviseur van Elk Welzijn daar passend advies voor te geven. Zodat niet elk probleem gelijk als medische probleem wordt gezien.

Ook werd er een nieuw initiatief van Culemborg Herstelt geïntroduceerd. Ervaringsdeskundigen willen hun hulp aanbieden aan mensen met psychische problemen in Culemborg. Ze willen naast mensen staan en hen begeleiden van leven met een aandoening naar leven na een aandoening. Zij willen in de buurt mensen deze ervaringskennis aanbieden en er voor ze zijn, om zodoende mensen met een psychische ziekte weer in de eigen kracht te zetten. Zij gaan starten met herstelgerichte activiteiten en zijn op zoek naar een locatie, financiën en een netwerk om met mensen in gesprek te raken. Dit is een nieuwe ontwikkeling in het sociaal domein, die de ChristenUnie van harte kan ondersteunen.

De komende tijd is de raad aan zet voor de Ontwikkelagenda Sociaal Domein. Wat zou het mooi zijn als de raad een budget uit het sociaal domein zou kunnen vrijmaken om Culemborg Herstelt wat startkapitaal te geven om op te starten. En dat er tegelijkertijd een netwerk van ondernemers en mensen uit Culemborg hen zou helpen met het opstarten van trajecten in Culemborg. Want begeleiden door ervaringsdeskundigheid aan burgers van Culemborg mag niet ontbreken in de lokale infrastructuur van het sociaal domein. Juist in het sociale domein is innovatie nu meer nodig dan ooit.

Kees van der Zaag

fractie ChristenUnie Culemborg

k.v.d.zaag@cu-culemborg.nl

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht