Stemverklaring Spoorzone

Daniël Jumelet 2014 - portretfoto 0111-06-2015 19:25

Benieuwd waarom ChristenUnie Culemborg tegen het bestemmingsplan Spoorzone heeft gestemd? We vinden het plan: Onverantwoord. Onnodig. Onvoldoende onderbouwd en uitgekleed: Spoorzone: nee nee en nog eens nee! Lees hier onze volledige stemverklaring.

Fractievoorzitter Daniël Jumelet:

"De fractie van de ChristenUnie heeft dit plan al vanaf begin af aan heel kritisch bekeken en was destijds ook al scherp gekant tegen het uitbreiden van het aantal vierkante meters (supermarkt) juist op die plek. 

De fractie van de ChristenUnie vindt het volstrekt onverantwoord om dit besluit nu te nemen. Het is onnodig, want welk probleem wordt hier nu mee opgelost? Als het aanzicht van het stationsgebied verfraaid moet worden, dan ligt het voor de hand om dat heel anders te doen dan met massieve bebouwing met een hoogstedelijk karakter en een planningshorizon van maar liefst 20 jaar. Het plan is volstrekt onvoldoende onderbouwd, want óf gebaseerd op verouderde gegevens, óf in het geheel niet onderbouwd met een beroep op de crisis- en herstelwet.

Het plan is in de loop van de jaren ook ontdaan van die kernkwaliteiten, waarom het ooit om begonnen was, namelijk het verbinden van de oost- en de westzijde van het station en van de stad. De kans is groot dat het plan afbreuk doet aan het algemeen belang en lijkt vooral de belangen van één projectontwikkelaar te dienen. Temeer daar er voor Albert Heijn op de huidige locatie alternatieve oplossingen voorhanden lijken te zijn. Kortom, op dit moment zijn er veel meer nadelen dan voordelen zichtbaar en daarom is de keuze van de CU helder:

Nee, nee en nog eens nee."

De stemverklaring werd uitgesproken tijdens de raadsvergadering op 10 juni 2015.
U kunt de vergadering 
hier terugkijken. Het betreft agendapunt 10.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht