Dossier Fietsbrug

Fietsbrug in programma 2018-2022

Actiepunt Ruimtelijke ordening & mobiliteit

  • "Een fietsbrug over de Lek krijgt hoge prioriteit. Wat de ChristenUnie betreft neemt de gemeente de fietsbrug bij Vianen snel over of start direct met het onderzoeken van alternatieven."

"De Lek is behalve een prachtige rivier ook een barrière naar het noorden. De ChristenUnie promoot van harte het milieuvriendelijke fietsverkeer en maakt zich hard voor de aanleg van een fietsbrug over de Lek - naast of bevestigd aan de spoorbrug."

Fietsbrug in programma 2018-2022

Fietsbrug in programma 2010-2014

Actiepunt Verkeer & Mobiliteit

  • "Stimuleren regionale fietsverkeer naar Houten, Utrecht en Zeist door onderzoek naar de mogelijkheden en financiering van een fietspad over/langs spoorbrug (evt. naar Nijmeegs model)"

"De ChristenUnie verbindt beleid met passie, waarden en levensovertuiging. De ChristenUnie is een partij van bruggenbouwers die de handen uit de mouwen willen steken. We willen bruggen slaag tussen mensen, organisaties en stadsdelen die nu nog grotendeels los van elkaar opereren. Als christelijke partij kiezen we bewust voor leven in verbondenheid met God, de natuur en de mensen om ons heen."

Fietsbrug in programma 2010-2014

Poll: fietsbrug