Dossier Vluchtelingen

  1. Foto vluchtelingen.jpeg
    Door Fractie CU op 5 november 2018 om 20:00

    ChristenUnie Culemborg ondersteunt uitzetstop 400 gewortelde kinderen

    ChristenUnie Culemborg heeft – na een ledenraadpleging – besloten om een motie voor een uitzetstop van 400 gewortelde kinderen mede in te dienen. De motie zal worden behandeld op het partijcongres van de ChristenUnie op 24 november. De motie wordt door ruim 140 leden en vijf plaatselijke afdelingen, waaronder Culemborg, ingediend. De afdeling in Culemborg voelt zich sterk bij dit onderwerp betrokken vanwege de Culemborgse familie Andropov, waarvan de kinderen volgens de staatssecretaris niet voor het kinderpardon in aanmerking kwamen.

    Lees meer over "ChristenUnie Culemborg ondersteunt uitzetstop 400 gewortelde kinderen"

Maarten van Eck na de gemeenteraad over vluchtelingen

5. Maarten van Eck04-07-2016 20:00 04-07-2016 20:00 30 juni laat in de avond… "Vandaag was een bijzondere dag voor de raad in Culemborg ... vluchtelingen die asiel zoeken hartelijk welkom ... onderzoek naar de mogelijkheden in onze stad voor meer (sociale) woningruimte ... integreren ... dagbesteding" lees verder

Vluchtelingendebat ChristenUnie landelijk

vluchtelingencrisis-104-07-2016 19:45 04-07-2016 19:45 De komende DenkWijzer (tijdschrift van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie landelijk) staat volledig in het teken van dilemma's rondom vluchtelingen. In dat nummer geven zij hun ... lees verder

Raadsvergadering: o.a. besluit vluchtelingen, binnenstadsvisie, grondexploitatie en jaarstukken

30-06-2016 20:00 30-06-2016 20:00 Raadsvergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. U kunt ze volgen op de publieke tribune in het stadhuis, markt 4 (ingang tegenover de Hema) of online via culemborg.raadsinformatie.nl. lees verder

Culemborgse Courant: "Raadspraat: Van inburgering naar participatie"

5. Maarten van Eck12-04-2016 22:24 12-04-2016 22:24 Raadslid Maarten van Eck in de Culemborgse Courant: "Zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ Culemborgers die hun eigen kwaliteiten inzetten voor de Culemborgse samenleving. Daar willen we naar toe!" Lees hier de Raadspraat van Maarten van Eck uit de Culemborgse Courant. lees verder

Twitterverslag bijeenkomst vluchtelingenopvang

vluchtelingencrisis-112-02-2016 15:07 12-02-2016 15:07 Woensdag 10 februari gingen inwoners van Culemborg met elkaar in gesprek om hun visies op vluchtelingenopvang te delen. ChristenUnie Culemborg was er bij en deelde de meningen van verschillende rondetafelgesprekken op Twitter. lees verder

Gert Mostert in Culemborgse Courant: "Samen leven"

Gert Mostert10-02-2016 10:00 10-02-2016 10:00 CU-raadslid Gert Mostert vertelt in zijn 'Raadspraat' dat ChristenUnie Culemborg beseft dat opvang van vluchtelingen moeilijk is. Maar "wij vinden dat we vanuit onze welvaart, vrede en vrijheid de verantwoordelijkheid hebben om mensen te helpen". lees verder