Culemborgse Courant: "Raadspraat: Van inburgering naar participatie"

5. Maarten van Eck12-04-2016 22:24 12-04-2016 22:24

Raadslid Maarten van Eck in de Culemborgse Courant: "Zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ Culemborgers die hun eigen kwaliteiten inzetten voor de Culemborgse samenleving. Daar willen we naar toe!" Lees hier de Raadspraat van Maarten van Eck uit de Culemborgse Courant.

"Zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ Culemborgers die hun eigen kwaliteiten inzetten voor de Culemborgse samenleving. Daar willen we naar toe!

Participatie betekent actieve deelname. Het is mee denken en mee te doen: een geweldige uitdaging waar we als stad mee bezig mogen zijn. De kracht van inburgering is dat iedereen in staat wordt gesteld zelfredzaam te zijn in een nieuwe omgeving. Niet alleen op het gebied van taal, maar ook met andere regels en cultuur. De Christen-Unie wil niet alleen vluchtelingen na een dreigende situatie veiligheid bieden, maar ook mogelijkheden om zich te kunnen ontwikkelen. Wat zou het dan mooi zijn als oud vluchtelingen hun kwaliteiten in kunnen zetten in onze stad. Ik geloof dat iedere nieuwkomer een verrijking kan zijn voor onze stad.

Elk jaar komen er in onze stad statushouders, vluchtelingen die inmiddels een vergunning hebben gekregen, om te mogen blijven. Elke gemeente moet jaarlijks een aantal statushouders huisvesten. Culemborg haalt hierin netjes zijn taakstelling. Nu er meer dreiging is in landen en de vluchtelingenstromen toegenomen zijn, vraagt het rijk veel gemeenten –ook Culemborg - om meer statushouders huisvesting te bieden. Buiten die vraag om heeft het COA (de organisatie die vluchtelingen een tijdelijke verblijfplaats geeft) nu nog geen concrete vraag voor Culemborg. En juist dat bied kansen.

Het is een slimme zet om juist nu na te denken over wat we willen en kunnen betekenen voor vluchtelingen. We hebben nu de tijd om samen met u daarover na te denken en een mening te vormen. We hebben informatie avonden, inspreek avonden en thema-avonden gehad, er zijn adviezen gegeven van de kenners in onze stad. We willen in gesprek met de stad blijven en samen zoeken naar een oplossing. U kunt nog vaker deelnemen aan het denkproces. Op 21 April is er een bespreking  met organisaties die ons hierover meer kunnen vertellen. Het is de bedoeling om op 16 juni hierover als gemeenteraad in gesprek te gaan over hoe en of we dit verder kunnen uitwerken. De gemeenteraad hoopt op 30 juni aan het college richtlijnen en kaders mee te geven wat we op dit gebied willen voor onze stad. We willen dit graag samen met u doen. Elke keer kunt u uw adviezen en uw mening laten horen –als inspreker of op andere manieren. We hebben uw kennis en inzicht nu hard nodig.

Zo komt participatie dichtbij inburgering. Want zodra we als stad onze poorten open hebben om die verre buurman of buurvrouw een plek te bieden in Culemborg begint het spel pas echt. De Christen-Unie wil dat deze mensen waardig worden opgevangen. We gaan niet voor veel en snel, we willen gaan voor kwaliteit en contacten tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ Culemborgers. Het doel is om deze mensen te helpen met het ontdekken hoe zij een meerwaarde kunnen zijn in onze stad. Om uiteindelijk voor henzelf een goede leefomgeving hiervoor ‘terug’ te verdienen, mee te werken, mee te leren en mee te doen… van inburgering naar participatie!"

 

Maarten van Eck

m.v.eck@cu-culemborg.nl

De Raadspraat verscheen 12 april 2016 in de Culemborgse Courant.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht