Motie Oplossing verkeerssituatie Spoorzone

Gert Mostert20-03-2015 18:19

Tijdens de raadsvergadering van 19 maart diende de CU samen het CDA een motie in over de verkeerssituatie bij de Spoorzone. De partijen betwijfelen of de problemen rond de tunnelweg wel worden opgelost met de plannen die het college heeft gepresenteerd. Daarom vroegen CU en CDA om heroverweging van de plannen (M2) en een bespreking in de raad (M3). Voor beide moties kwam helaas geen meerderheid.

De motie versie 1 (M2)

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • Het college voornemens is om het dagelijkse fileprobleem rond de Tunnelweg op te lossen middels een verbeterde rotonde bij de Parallelweg Oost en een complex verkeersplein bij de Parallelweg West/Otto van Reesweg/Wethouder Schoutenweg/Anthony van Diemenstraat, met veel tweerichting-fietspaden, waarbij het trottoir onder het spoor aan beide zijden van de tunnelweg opgeheven wordt;
 • Het te verwachten is dat deze ‘oplossing’ het fileprobleem verplaatst van de westelijke naar de oostelijke rotonde en dus niet oplost;
 • Dat voor de verkeersdeelnemer eenvoud, eenduidigheid en overzichtelijkheid gewenst is;
 • Het geplande westelijke verkeerplein daar niet aan voldoet. Het leidt namelijk tot veel ongebruikelijke, onoverzichtelijke en daarmee mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties dicht bij elkaar:
  • een ‘rotonde’ zonder voorrang voor fietsers, iets wat in Nederland weinig meer voorkomt;
  • af- en opritten naar rechts èn links op een verkeersplein/rotonde;
  • fietsers die voor de afslaande automobilist vanaf twee kanten kunnen oversteken;
  • een inconsequente voorrangsregeling op een rotonde en een plein dat door de automobilist als rotonde ervaren wordt: oost wel voorrang, west niet;
  • Zeker rijdend van west naar oost komt de automobilist elke 20 à 30 meter in een nieuwe situatie die weer om attentie vraagt: te veel te kort op elkaar
 • De Raad het ongewenst vindt dat voetgangers hun trottoir onder het spoor door verliezen;

Roept het college op

 • de oplossing voor de verkeerssituatie rond de Tunnelweg te heroverwegen;
 • het nieuwe plan ter behandeling voor te leggen aan de raad
 • tot dat moment te wachten met het starten van de uitvoeringswerkzaamheden

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van:

ChristenUnie Culemborg, Gert Mostert
CDA, Anita Sørensen

In het debat over de motie werd duidelijk dat de coalitie de motie niet zou steunen. Daarom diende het CDA een minder vergaande motie in.

De motie versie 2 (M3)

Roept het college op: 

 • het plan Bereikbaarheid Spoorzone ter behandeling voor te leggen aan de raad
 • tot hetmoment van besluitvorming door de raad te wachten met het starten van de uitvoeringswerkzaamheden

en gaat over tot de orde van de dag.

De moties werden ingediend en besproken tijdens de raadsvergadering op 19 maart 2015. U kunt de vergadering hier terugkijken. Het betreft agendapunt 15.

 

 

 

 

 

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht