Stemverklaring Masterplan Parijsch 2.0

Gert Mostertdonderdag 03 maart 2016 21:25

Raadslid Gert Mostert roept het college op bij uitwerking van Masterplan Parijsch: ga kijken, ga voelen, ga proeven, ga praten!

"Voor ons ligt momenteel het tweede Masterplan Parijsch-Zuid, ter goedkeuring. Uit de versterkte informatie en de gesprekken met ambtenaren en college wordt duidelijk een echt tekentafelplan is. Het plan is gebaseerd kaartstudies, een GREX, CROW-normen en een enkele prognose. Nergens uit de contacten met ambtelijke organisatie en college blijkt iets van veldbezoeken of overleg met de belanghebbenden. De gevolgen voor bijvoorbeeld parkeren op enkele locaties net buiten de plangrenzen zijn niet mee-geprognotiseerd en ook op andere wijzen lijkt niet over zulke gevolgen van het plan voor de bewoners en de omgeving te zijn nagedacht. Het is dan ook niet voor niets dat de Raad er lang over heeft gedaan om tot een besluit over dit plan te komen.

Desondanks bevat het plan aantal verbeteringen t.o.v. van het eerste Masterplan, maar die zijn door verschillende amendementen er zojuist uit gehaald.

We roepen het college op om bij de verdere uitwerking van dit plan de ambtelijke organisatie aan gaat sturen om zelf naar buiten te gaan en de plannen niet alleen op de tekentafel te maken. Ga kijken. Ga voelen. Ga proeven. Ga praten. Ontdek samen met de belanghebbenden de werkelijke problemen en de mogelijke oplossingen zodat de gemeente de meest realistische oplossing kan kiezen, in overleg met de belanghebbenden en met een groter draagvlak dan nu. Het is toch te gek dat de raadsleden zo ongeveer de eersten zijn die met de belanghebbenden over zo’n veelomvattend plan in gesprek gaan.

Door het aangenomen amendement stemmen wij tegen het plan."

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht