PvdA wil haalbaarheid asielzoekerscentrum onderzoeken

13-06-2016 12:00 13-06-2016 12:00

Komende donderdag (16 juni, red.) ligt de vraag voor aan de gemeenteraad hoe Culemborg zich opstelt ten opzichte van de landelijke opgave vluchtelingen op te nemen en statushouders te huisvesten.

Rivierenland moet 1200 vluchtelingen een plek bieden. Culemborg wordt daarmee verantwoordelijk (naar inwonersaantal) om voor 127 mensen een plek te vinden. De ondergrens van het COA ligt nog altijd op 300 mensen om faciliteiten goed te kunnen organiseren. In Culemborg hebben we in het verleden goede ervaringen met een asielzoekerscentrum met plek voor 400 tot 500 mensen.

We vragen het college de haalbaarheid te onderzoeken van een asielzoekerscentrum dat past bij de Culemborgse maat, maximaal 500 mensen voor maximaal 10 jaar. Het college legt de raad een voorstel voor, ter besluitvorming uiterlijk 1 oktober 2016 waarin het draagvlak onder inwoners wordt meegenomen en de mogelijkheden bewoners te betrekken bij de totstandkoming van een asielzoekerscentrum, zoals het bepalen van de locatie.

Het college wordt gevraagd met andere gemeenten in Rivierenland in overleg te gaan die financieel naar rato kunnen bijdragen, immers vangen wij in het voorstel meer vluchtelingen op dan de 127 die we verplicht zijn. De PvdA vindt het belangrijk dat er wordt ingezet op integratie en voldoende dagbesteding en vraagt het college daarover in gesprek te gaan met onder andere welzijnswerk, scholen en bewonersinitiatieven.

De PvdA vindt dat er nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan de communicatie met de stad en vraagt daarom een communicatieagenda op te stellen. Verder moet het voorstel van het college duidelijk maken wie wat precies betaalt.

De afgelopen maanden is de PvdA- fractie met tal van mensen in onze stad in gesprek geweest. Culemborgers zijn geen mensen die zich verstoppen achter onze stadsmuren en hun ogen sluiten voor wat er in de wereld gebeurt. Culemborgers zijn ook eigenzinnig genoeg om over die wereld een eigen mening over te hebben. Culemborgers nemen initiatieven om vluchtelingen bij te staan en durven ook hun angsten bespreekbaar te maken. Met een warm hart en een koel hoofd. We hebben er vertrouwen in dat onze stad deze verantwoordelijkheid kan en wil dragen, maar begrijpen dat we daarvoor constant in gesprek moeten blijven met elkaar.

U kunt de fractie bereiken via fractievoorzitter Marinka Mulder, per mail: marinka.mulder@gmail.com of telefonisch: 06-11109463.

Bron: website PvdA: https://culemborg.pvda.nl/2016/06/13/pvda-wil-haalbaarheid-asielzoekerscentrum-onderzoeken/

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht