Groenlinks wil meer betekenen voor vluchtelingen

16-06-2016 15:39 16-06-2016 15:39

Vluchtelingen komen naar Nederland omdat zij op de vlucht zijn voor oorlog. Zij hebben recht op hulp. Aan gemeenten in Nederland is het de taak en plicht om deze vluchtelingen opvang te bieden. Daarbij is er op dit moment een grote behoefte aan woningen voor diegenen die al een verblijfstatus hebben gekregen. GroenLinks Culemborg ziet dat te weinig gemeenten deze mensen een woning biedt en zou hen, boven de taakstelling die de gemeente Culemborg heeft, dat meer dan nu willen bieden. Hetzij door extra woningen te creëren of panden om te vormen tot (tijdelijke) woningen.

Daarbij vindt GroenLinks het belangrijk dat vluchtelingen zo snel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Dat zij contact leggen met de lokale bevolking en andersom, zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en (vrijwilligers)werk kunnen doen, en dat er voor kinderen passend onderwijs is. Dat is ook goed voor Nederland zelf. Vluchtelingen die lang in een asielzoekerscentrum verblijven, veelvuldig moeten verhuizen en waar weinig te doen is, integreren minder goed en raken begrijpelijk soms gefrustreerd en wanhopig. GroenLinks wil hen duidelijkheid en perspectief bieden.

Onlangs is bekend geworden dat de regio Rivierenland 1200 vluchtelingen moet opnemen en/of huisvesten bovenop de opdracht die de regio vanuit het Rijk meekrijgt. Omgerekend zijn dat voor Culemborg 127 vluchtelingen.

Als GroenLinks-fractie hebben we geluisterd naar inwoners tijdens het stadsgesprek in februari, we hebben tijdens de voorbespreking eind april met het COA, Kleurrijk Wonen en de gemeenten Nijmegen en Nieuwegein vragen gesteld waarop we antwoord wilden en daarover gesproken met onze leden en sympathisanten eind mei.

Op 16 juni gaat de gemeenteraad in debat over vluchtelingenhuisvesting in de regio, maar dus ook wat Culemborg hierin kan en wil betekenen.

De inzet van GroenLinks Culemborg is:

  • een voorkeur voor huisvesting van 127 extra statushouders. Hierdoor komt er weer ruimte in asielzoekerscentra en krijgen statushouders duidelijkheid en een toekomstperspectief;
  • als extra opvang van statushouders niet of onvoldoende mogelijk is, willen we de mogelijkheden in kaart brengen van een asielzoekerscentrum in Culemborg of de nabije regio. Met omliggende gemeente gaan we ervoor dat de huidige inwoners hierbij betrokken worden en dat mensen die een verblijfstatus krijgen, in omliggende gemeenten en Culemborg een woning krijgen. Zo zorgen we ervoor dat vluchtelingen niet van het ene naar het andere asielzoekerscentrum door het land heen gaan, en zij een nieuwe start kunnen maken.

Hierbij vindt GroenLinks het belangrijk dat:

  • het college de voor- en nadelen van beide opties op een rij zet;
  • het college de (on)mogelijkheden van beide opties op een rij zet;
  • het college vertelt hoe ze denkt samen met de bevolking een van beide opties, of een combinatie van beide, succesvol te kunnen uitvoeren. Hierbij hoort wat GroenLinks betreft een vervolggesprek met de stad over de invulling van hetgeen we gaan doen. Maar ook ervoor zorgen dat extra opvang niet ten nadele komt van diegenen die een woning zoeken in Culemborg of in de regio;
  • het college in geval van een asielzoekerscentrum binnen de regio steun zoekt voor realisatie van dit plan en mogelijke locaties in kaart brengt;
  • de gemeente samen met alle betrokken partners (zoals scholen, sociale wijkteams, Vluchtelingenwerk, de politie, Kleurrijk Wonen en ElkWelzijn) werkt aan een goede opvang en integratie.

Na het debat op 16 juni aanstaande zal de gemeenteraad op de raadsvergadering van 30 juni een opdracht meegeven aan het College. Begin september komt er een voorstel van het College waarover de raad een besluit zal nemen.

Bron: https://culemborg.groenlinks.nl/node/5052295 

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht