VVD en D66 zeggen vertrouwen in ChristenUnie op

04-07-2014 16:00

Na een optimistische en voortvarende start van de coalitie tussen VVD, D66 en ChristenUnie hebben de eerste twee partijen in een openbare raadsvergadering zonder vooroverleg laten weten dat ze de samenwerking met de ChristenUnie onwerkbaar vinden. Directe aanleiding is het zwembaddossier, waar de ChristenUnie van meet af aan heel kritisch heeft ingezeten.

In het coalitieakkoord heeft de ChristenUnie daarom ruimte gevraagd en gekregen om het plan inhoudelijk te toetsen. Juist nadat de ChristenUnie had ingestemd met het raadsvoorstel voor het nieuwe zwembad - waarbij een gemeenschappelijk amendement was aangenomen om de voor de ChristenUnie belangrijke kaders vast te stellen - werd en plein public de vertrouwensvraag gesteld. Wij zijn verbaasd dat onze coalitiepartners het vertrouwen hebben opgezegd. Wat de ChristenUnie betreft wordt deze vraag binnen de coalitie geëvalueerd, daarom zoeken wij het gesprek met coalitiegenoten D66 en VVD. De ChristenUnie wil er alles aan doen om de – in onze ogen onnodige - vertrouwensbreuk te herstellen, omdat we gaan voor continuïteit van bestuur en de lange termijn visie voor de stad zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

U vindt de opname van de raadsvergadering hier.

De vertrouwenskwestie heeft er toe geleidt dat de ChristenUnie haar wethouder heeft teruggetrokken uit het college. Daarover leest u hier meer. 

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht