Stemverklaring CU omtrent zwembad

2014 - Zwembad De Meer in de winter 0307-07-2014 20:00

In het bijgaande artikel vindt u de stemverklaring ten aanzien van het zwembad, zoals uitgesproken door fractievoorzitter Daniël Jumelet tijdens de raadsvergadering van 3 juli.

"Heel Culemborg weet dat de ChristenUnie zich uiterst kritisch heeft opgesteld in het zwembaddossier, het is zelfs een belangrijk verkiezingsitem geworden. Voorafgaand aan de coalitievorming hebben we afgesproken dat we ons zouden beperken tot het verder uitwerken van het 2521-concept, maar hebben we tegelijkertijd ruimte gevraagd en gekregen voor een zorgvuldige analyse. Tot in het laatste debat hebben we ons kritisch betoond, tot op de grens van de afspraken. We realiseren ons echter ook dat zich in de raad een meerderheid aftekent voor een GO. Daar sluiten we ons bij aan, al realiseren we tegelijkertijd dat we hierdoor een deel van onze kiezers zullen teleurstellen.

We zijn echter blij dat we samen met onze coalitiepartners een duidelijk toetsingskader voor het plan hebben kunnen opstellen, dat wordt gewogen voordat tot gunning en realisatie wordt overgegaan. Hiermee is het wat ons betreft een verantwoord besluit geworden. We verwachten van het college dat duidelijk onderbouwde keuzes worden gemaakt en de financiële uitkomsten hiervan helder worden voorgerekend, zodat inzichtelijk wordt of aan de financiële kaders wordt voldaan die eerder door de raad zijn meegegeven. Dat is ons veel waard en daarom stemmen we voor."

Meer informatie over val coalitie:

Meer informatie over zwembad:

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht