Berichten over Participatie

  1. Door Fractie CU op 5 juli 2016

    Kloof

    CU-Raadslid Gert Mostert in 'Raadspraat' in de Culemborgse Courant: "De CU blijft een hartstochtelijk voorstander van bewonersparticipatie. Want samen vormen we een gemeenschap en door samen te werken benutten we elkaars creativiteit en talent. Maar dat moeten we goed organiseren."
    Lees meer over "Kloof"

    Labels: