Berichten over Natuur

  1. Door Fractie CU op 9 maart 2018

    Aangenomen motie 'Kaders Redichemse Waard'

    Op 8 maart werd de motie 'Kaders planvorming de Redichemse Waard' aangenomen door de gemeenteraad. De motie, mede door ons ondertekend, zorgt ervoor dat kwaliteitsverbetering in de Redichemse Waard leidend is. Er wordt geen slib gestort als dat niet noodzakelijk is om dit doel te bereiken. Er wordt geen slib gebruikt dat een teruggang in kwaliteit veroorzaakt.

    Lees meer over "Aangenomen motie 'Kaders Redichemse Waard'"