ChristenUnie Culemborg ondersteunt uitzetstop 400 gewortelde kinderen

Foto vluchtelingen.jpeg
Door Fractie CU op 5 november 2018 om 20:00

ChristenUnie Culemborg ondersteunt uitzetstop 400 gewortelde kinderen

ChristenUnie Culemborg heeft – na een ledenraadpleging – besloten om een motie voor een uitzetstop van 400 gewortelde kinderen mede in te dienen. De motie zal worden behandeld op het partijcongres van de ChristenUnie op 24 november. De motie wordt door ruim 140 leden en vijf plaatselijke afdelingen, waaronder Culemborg, ingediend. De afdeling in Culemborg voelt zich sterk bij dit onderwerp betrokken vanwege de Culemborgse familie Andropov, waarvan de kinderen volgens de staatssecretaris niet voor het kinderpardon in aanmerking kwamen.

De indieners vinden dat de 400 in Nederland gewortelde asielzoekerskinderen al thuis zijn. Ze vragen de Tweede Kamerfractie om het standpunt in te nemen dat een moratorium op het uitzetten van in Nederland gewortelde kinderen nodig is, in ieder geval totdat het aangekondigde onderzoek van staatssecretaris Harbers is afgerond.
Initiatiefnemer Antonie Fountain: ,,Onze partij is een partij die zich al heel lang hard maakt voor kinderrechten. Dit is een onderwerp dat ons aan het hart gaat. Zelfs al zitten we in de regering - of misschien júist dan - is het zaak dat we intern elkaar steeds bij de leest blijven houden, dat we nog altijd met het juiste bezig zijn als partij. Het kinderpardon is stuk.’’

Ook willen de indieners dat de fractie er bij staatssecretaris Harbers op aandringt om als onderdeel van het aangekondigde onderzoek expliciet te laten uitzoeken welk aandeel het eigen handelen van de Staat heeft in de duur en/of stapeling van asielprocedures.

Fountain: ,,Het onderzoek van Harbers is een nieuw feit. Het zou onzorgvuldig zijn om in de tussentijd door te gaan met het uitzetten van kinderen. Als een gebouw onveilig lijkt, laat je mensen er ook niet meer in wonen totdat het veilig is verklaard. Met deze motie hopen we een sterk signaal af te geven.’’

Tenslotte willen de ChristenUnie-leden dat alle mogelijke inspanningen worden gedaan om na de afronding van het onderzoek van de Staatssecretaris ervoor te zorgen dat de rechten van het kind worden nageleefd bij asielverzoeken van in Nederland gewortelde kinderen.

De motie is geen oproep het regeerakkoord open te breken. De motie is een erkenning van het nieuwe feit dat de staatssecretaris een onderzoek ingesteld heeft.

Labels: