Bevriezing SVB-budgetten WMO/Jeugdhulp bij onrechtmatigheden onwenselijk

Door Fractie CU op 22 december 2017 om 10:00

Bevriezing SVB-budgetten WMO/Jeugdhulp bij onrechtmatigheden onwenselijk

De CU vind bevriezing SVB-budgetten WMO/Jeugdhulp bij onrechtmatigheden onwenselijk. Om dit te voorkomen werd een amendement ingediend op de verordening. Fractievoorzitter Daniël Jumelet:
De CU is voor duidelijke, heldere regels die in het belang zijn van mensen en ondernemers, niet voor de gemeente. Goed dat we als raad onnodige en gedoe gevende regeltjes eruit kunnen filteren."
Benieuwd naar de tekst van het amendement?

Labels: