Programmakrant: De weg omhoog. Met elkaar

Programmakrant Culemborgse Courant november 2017
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB-01.png
Door Bestuur CU op 22 november 2017 om 15:00

Programmakrant: De weg omhoog. Met elkaar

Benieuwd waar we als ChristenUnie Culemborg voor staan? In de programmakrant in de Culemborgse Courant van 22 november 2017 gaven alle partijen acte de présence. Ook CU Culemborg: "De ChristenUnie is blij dat dankzij een groot aantal inwoners en initiatieven in de stad veel dingen overeind zijn gebleven die Culemborg zo mooi maken ... De vele autobranden maken duidelijk dat we elkaar ook op het gebied van veiligheid nodig hebben ... Bijzondere aandacht blijft nodig voor het zeker stellen van de cultuurhistorische- en natuurwaarden van de Redichemsche waard. Ook zal de ChristenUnie nauwlettend toezien op de ontwikkelingen in de Spoorzone ... De ChristenUnie is vanuit overtuiging goed bereikbaar en toegankelijk. Want we zijn er voor elkaar!

De kracht van Culemborg

Gemeenten zijn voor hun inkomsten voor het grootste gedeelte afhankelijk van bijdragen van het Rijk. Deze loopt gelijk op met de omvang van de Rijksbegroting. In crisistijd wordt de bijdrage verlaagd. Nu het economisch beter gaat, stijgt deze weer. Dat betekent dat er meer financiële ruimte komt voor Culemborg. Een hele opluchting, want ook in onze stad waren de afgelopen jaren zwaar. De ChristenUnie is blij dat dankzij een groot aantal inwoners en initiatieven in de stad veel dingen overeind zijn gebleven die Culemborg zo mooi maken. Zonder anderen te kort te doen, mogen de watersportverenigingen, de Fransche School en Kunsteducatie Culemborg niet onvermeld blijven. Vrijwel op eigen kracht hebben zij bijgedragen aan het behoud van de levendigheid van onze stad. De manier waarop de jachthaven ontwikkeld is, is ongelooflijk. De sportverenigingen hebben er op hun beurt voor gezorgd dat bewegen in Culemborg nog steeds op een hoog peil staat.

Evenwichtig samenwerken

Met elkaar hebben we waardevolle lessen geleerd. Die moeten we meenemen naar de toekomst. Inzet van inwoners is cruciaal, waarbij de ChristenUnie vindt dat er een goede balans moet zijn met het democratisch bestuur van de stad. We hebben de afgelopen jaren gezocht naar wie waarvoor verantwoordelijk zou moeten zijn als inwoners met initiatieven komen. Dit zal de komende jaren moeten worden vastgelegd. Samen staan we sterk, helemaal met een heldere rolverdeling.

Veiligheid, duurzaamheid en zorg

De vele autobranden maken duidelijk dat we elkaar ook op het gebied van veiligheid nodig hebben. Uw hulp is voor politie en justitie onmisbaar om deze bedreiging te kunnen keren. Als het gaat om duurzaamheid en het terugdringen van uitstoot van broeikasgassen is het nodig om sterke samenwerkingsverbanden in de samenleving op te richten. De ChristenUnie vindt dat de gemeente hierin het voortouw moet nemen en zorgen dat er ruimte is voor innovatie, die tegelijkertijd zorgt voor een economische impuls. Met de vergrijzing worden de uitdagingen op het gebied van zorg en mantelzorg de komende jaren groter. Ook hier zal de gemeente nieuwe lijnen moeten uitzetten, samen met deskundige inwoners en organisaties in de stad.

Redichemsche waard en Spoorzone

Bijzondere aandacht blijft nodig voor het zeker stellen van de cultuurhistorische- en natuurwaarden van de Redichemsche waard. Ook zal de ChristenUnie nauwlettend toezien op de ontwikkelingen in de Spoorzone. Wat ons betreft was dit plan onnodig, maar nu het toch doorgaat zal dit met grote voorzichtigheid en beleid moeten gebeuren; in evenwicht met de voorzieningen in het centrum en de rest van de stad.

Toegankelijk en dichtbij

De ChristenUnie wil graag gebruik maken van de kracht in de stad. Uiteraard zijn wij er op onze beurt voor de inwoners. U kunt altijd bij ons terecht voor ondersteuning in het contact met het gemeentebestuur en het uitoefenen van uw democratische rechten. Want dat is het mooie van het lokale bestuur, dat is altijd dichtbij. De ChristenUnie is vanuit overtuiging goed bereikbaar en toegankelijk. Want we zijn er voor elkaar. Met uw stem maken we dat graag opnieuw waar in de komende raadsperiode!

Contact

Fractievoorzitter: Daniël Jumelet,
d.jumelet@cu-culemborg.nl
Website partij: www.cu-culemborg.nl
E-mailadres partij: info@cu-culemborg.nl

Deel dit bericht

Labels: