Aangenomen motie 'Kaders Redichemse Waard'

Redichemse Waard2 (640x428).jpg
Door Fractie CU op 9 maart 2018 om 10:00

Aangenomen motie 'Kaders Redichemse Waard'

Op 8 maart werd de motie 'Kaders planvorming de Redichemse Waard' aangenomen door de gemeenteraad. De motie, mede door ons ondertekend, zorgt ervoor dat kwaliteitsverbetering in de Redichemse Waard leidend is. Er wordt geen slib gestort als dat niet noodzakelijk is om dit doel te bereiken. Er wordt geen slib gebruikt dat een teruggang in kwaliteit veroorzaakt.

Deel dit bericht

Labels: ,