Twitterverslag raad najaarsrapportage 2016 en begroting 2017

Selfie gemeenteraad Culemborg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB-01.png
Door Bestuur CU op 4 november 2016 om 10:00

Twitterverslag raad najaarsrapportage 2016 en begroting 2017

Verslag van de raadsvergadering van 3 november 2016 over de najaarsrapportage 2016 en programmabegroting 2017 in 140 tekens

`

Labels: , ,