Hoop

Door Fractie CU op 8 november 2016 om 09:56

Hoop

CU-fractievoorzitter Daniël Jumelet in de Culemborgse Courant: "Het lijkt erop dat het langzaamaan weer wat beter gaat met de economie. ... Maar wat de ChristenUnie betreft moet er nog veel gebeuren. ... Het zou mooi zijn als we Culemborg op de kaart zouden kunnen zetten als stad waar we werken aan hoop voor een solide samenleving." Hoe? Lees verder...

Het lijkt erop alsof het langzaamaan weer wat beter gaat met de economie. Dat is onder andere te merken op de weg. Op de A2 zijn de ellenlange files weer terug van weggeweest. Voor gemeenten is weer iets meer geld beschikbaar. Maar wat de ChristenUnie betreft moet er nog veel gebeuren. Er zijn nog veel mensen zonder werk. Binnen de gemeente moeten nog bezuinigingen worden doorgevoerd. Op wereldschaal is er ontzettend veel aan de hand, wat onzekerheid brengt. De vluchtelingenstroom is even opgedroogd, maar wat gebeurt er als de deal met Turkije wordt opgezegd? En hoe ziet de samenwerking in Europa er de komende jaren uit, nu er zoveel verdeeldheid aan het licht komt?

Van kleine tot grote dingen, ze hebben heel veel invloed op onze lokale samenleving. Hoe we ons voelen, hoe het staat met ons vertrouwen en hoe we met elkaar omgaan. De laatste jaren is Nederland sterk veranderd. Heel veel groepen mensen leven langs elkaar heen. Dat is een risico voor de stabiliteit van de samenleving en de solidariteit met elkaar. Die hebben we harder nodig dan we dikwijls beseffen. Juist op gemeentelijk niveau is het belangrijk om hieraan te werken. De situatie in Culemborg lijkt hiervoor geknipt. Aan de ene kant kent ook Culemborg veel verschillende bevolkingsgroepen. Aan de andere kant is Culemborg klein genoeg om het overzichtelijk te houden. Als er ruimte is om te experimenteren, dan is het hier, zou je zeggen. Het zou mooi zijn als we Culemborg op de kaart zouden kunnen zetten als stad waar we werken aan hoop voor een solide samenleving. Dat begint bij de taken die de gemeente heeft voor zorg en ondersteuning. Want hoop begint bij het omzien naar elkaar.

De laatste jaren hebben we in Culemborg mooie initiatieven zien ontluiken, tegen de stroom in. Laatst was ik nog in de Gelderlandfabriek, om een afspraak te maken voor de presentatie van mijn boek. Het was prachtig om te zien hoeveel mensen uit verschillende geledingen er daar de schouders onder zetten en er iets fantastisch van maken. Ik hoop van ganser harte dit soort tekens van hoop letterlijk 'de burger moed geven'. Zodat we samen werken aan een warm 'thuis' in de toekomst voor ons en onze kinderen. Want we zijn er voor elkaar.

Deze Raadspraat verscheen 8 november 2016 in de Culemborgse Courant.

Hoop is ook het thema van de landelijke verkiezingscampagne van de ChristenUnie. In ons Twitterverslag van het verkiezingscongres lees je daar meer over. #hoopvolCU

Labels: