Algemene beschouwingen

Door Fractie CU op 1 november 2016 om 20:00

Algemene beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwen op 31 oktober maakten we de balans op, halverwege de raadsperiode. Daniël Jumelet: "We staan op een kruispunt. De recessie lijkt voorbij, maar de bezuinigingen werken nog door. ... De ChristenUnie wil aandacht vestigen op twee zaken ... een verbonden samenleving ... en de absolute noodzaak om onze manier van leven aan de capaciteit van onze planeet aan te passen."

"

Dit jaar is wat mij betreft misschien wel een van de moeilijkste jaren voor het houden van Algemene Beschouwingen. Want we staan op een kruispunt. De recessie lijkt voorbij, maar de bezuinigingen werken nog door en moeten nog worden afgerond. Aan de andere kant lijkt het beter te gaan met Nederland en dan wil je ook in een gemeente als Culemborg stappen maken. Echter, het herstel is fragiel en onzeker is wat de gevolgen zijn van een aantal grote internationale ontwikkelingen. Daarom gaat het om het maken van heel weloverwogen keuzes. Dat houdt ook in dat we goed moeten beseffen hoe we onze rol zien als gemeente en wat we vanuit die rol voor de samenleving willen betekenen.

De ChristenUnie wil de aandacht vestigen op twee zaken die op allerlei niveaus aandacht behoeven, maar zeker ook op gemeentelijk niveau. Het eerste is het thema van een verbonden samenleving. Nederland is namelijk sterk veranderd en er leven heel veel groepen mensen langs elkaar heen. Dat is een risico voor de stabiliteit van de samenleving en de solidariteit met elkaar, die we harder nodig hebben dan we beseffen. Juist op gemeentelijk niveau is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben. De situatie in Culemborg is hier ook heel erg voor geschikt. Aan de ene kant kent ook Culemborg veel verschillende bevolkingsgroepen. Aan de andere kant is Culemborg klein genoeg om het overzichtelijk te houden. Als er ruimte is om te experimenteren, dan is het hier, zou je zeggen. Het zou mooi zijn als we Culemborg op de kaart zouden kunnen zetten als stad waar we werken aan hoop voor een solide samenleving. In die zin staan we heel positief tegenover de inbreng van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Want hoop begint bij het omzien naar elkaar. Maar ook andere initiatieven verdienen ondersteuning. Pas nog was ik in de Gelderlandfabriek, om een bijeenkomst voor mijn boeklancering te bespreken (trouwens, wat dat betreft kan ik u melden dat dat dus de goede kant op gaat). Fantastisch om te zien wat mensen hier voor moois hebben gecreëerd. Van dat soort initiatieven word ik echt blij, zulke initiatieven verdienen ruimte. Op dit terrein kunnen we nog veel meer betekenen voor onze stad, zonder dat er meteen financiële dekking tegenover hoeft te staan.

Het tweede thema is de absolute noodzaak om onze manier van leven aan de capaciteit van onze planeet aan te passen. Inmiddels zijn op internationaal niveau belangrijke verdragen gesloten. Dat is slechts een begin, het komt er nu op aan dat we zelf stappen zetten. Dat vraag echter wel om focus en daarbij ook wel degelijk om investeringen. Investeringen die in veel gevallen overigens ook terugverdiend worden, maar toch, het vraagt durf en duidelijkheid. Maar alleen dan zijn we als overheid geloofwaardig. We moeten daarbij zowel zelf het voortouw nemen alsook inwoners ondersteunen om het leven op een meer ecologisch verantwoorde manier in te richten. Straks in het debat zullen we samen met het CDA daar ruimte voor vragen en, om het op z’n Engels te zeggen: “We have to put our money where our mouth is”.

Wat de ChristenUnie betreft, blijft dit wel een worsteling, zoals eerder gezegd. We zitten écht nog in de bezuinigingsstand en dat is ook echt nog nodig. Er moet ook nog het een en ander gebeuren, we zijn nog niet klaar. Ik vind echt dat we er rekening mee moeten houden dat de geplande bezuiniging op het vastgoed toch voor een deel onhaalbaar blijkt. Vooropgesteld, het is goed dat een professionaliseringslag plaatsvindt en het is goed dat de gemeente daarin medewerkers bijschoolt. We geloven er ook in dat hiermee zeker een deel van de bezuiniging gerealiseerd wordt Maar we vinden dat het onrealistisch is om te denken dat we volledige zeggenschap kunnen houden in combinatie met de inrichting van een stichting. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het wat ons betreft onmogelijk is om met een andere manier van boekhouden geld te verdienen, anders dan dat het om verplaatsen van geld van de toekomst naar het heden. De ChristenUnie vindt het onverantwoord om die rekening bij de toekomstige generatie te leggen en daarom pleiten we ervoor om de mogelijkheid van alternatieve bezuinigingen op z’n minst te onderzoeken. In die zin komt het initiatief van D66 als geroepen, waarmee de beleidsruimte van de gemeenteraad inzichtelijk is gemaakt. Graag inventariseren we vanavond of er meer partijen zijn die bereid zijn om dit extra stukje huiswerk te aanvaarden. Zodat we op een verantwoorde manier kunnen bouwen aan onze mooie stad."

Labels: ,