Kees van der zaag in Raadspraat: "Culemborg in de uitverkoop?"

Kees van der Zaag06-01-2016 21:06

CU-raadslid Kees van der Zaag gebruikt het kerstreces voor reflectie. Over de Redichme Waard schrijft hij: "Dat gaan wij toch niet zomaar opgeven?" En over het feit dat 1 bouwbedrijf 900 woningen in Parijsch gaat bouwen zegt hij: "Het lijkt erop dat Culemborg in de uitverkoop staat, terwijl de kaders nog geformuleerd dienen te worden..."

"Tijdens het kerstreces was er in de binnenstad weer uitverkoop in de winkels. Dat geeft gezellige drukte en het is goed voor omzet van de lokale hardwerkende ondernemers.

Ook kun je deze tijd gebruiken voor zelfreflectie. In de korte tijd dat ik voor de ChristenUnie actief ben als raadslid, zijn er twee opvallende zaken de revue gepasseerd.

Op 10 december hebben we gesproken over de Redichemse Waard. Een mooi gebied met natuurwaarden en een afgraving (de zeilplas), die door veel Culemborgse verenigingen actief gebruikt wordt. In 1969 is er al voor gekozen om dit gebied voor de Culemborgse inwoners te behouden. Dat gaan wij toch niet zomaar opgeven? Het college zou moeten strijden om de natuurwaarden verder te versterken en het recreatief gebruik van dit gebied maximaal te benutten. En niet in de uitverkoop te zetten door de erfpachtovereenkomst zonder meer op te zeggen.

Een week later meldt De Gelderlander dat bouwbedrijf Heijmans 900 woningen bouwt in nieuwbouwwijk Parijsch. Dat betekent dat Heijmans 10 jaar in Culemborg mag gaan bouwen. Een opmerkelijk besluit, omdat een aantal voorbereidende thema's nog in de steigers staan. Er moet nog over de woonvisie worden gesproken en het masterplan 2.0 moet nog goedgekeurd worden. Het lijkt erop dat Culemborg in de uitverkoop staat, terwijl de kaders voor het beleid nog geformuleerd dienen te worden. Voor mij als raadslid roept deze gang van zaken de nodige vragen op. Wat betekent dit voor het financiële risico van de gemeente? Welke effecten heeft dit voor de lokale werkgelegenheid op de middellange termijn? Dit lijkt me toch ook een belangrijk issue voor het college! En wat betekent één aanbieder voor de keuzevrijheid van de Culemborgse koper?

Wat de ChristenUnie betreft, gaat Culemborg niet verder in de uitverkoop. Het wordt tijd dat het college vroegtijdig de raad gaat betrekken bij zulke ingrijpende besluiten. Ik wens het college veel wijsheid en bestuurlijke daadkracht toe in 2016."

Kees van der Zaag
k.v.d.zaag@cu-culemborg.nl

De Raadspraat verscheen 6 januari 2015 in de Culemborgse Courant.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht