ChristenUnie vraagt college pas op de plaats te maken met bouw 2521-bad

19-12-2014 14:27

De fractie van de ChristenUnie heeft een bezwaar ingediend tegen het collegebesluit om garant te staan voor aflossing en rente van een lening die Stichting Zwembad Culemborg wil afsluiten om een 2521-bad te realiseren.

Het indienen van een bezwaar is niet gebruikelijk. De fractie is hier echter toe overgegaan vanwege de manier van beantwoording door het college van de inbreng door de fractie van de ChristenUnie voor een zienswijze van de raad op de garantstelling. Deze beantwoording is in de ogen van de ChristenUnie op twee van de vier punten niet gemotiveerd en op de twee andere punten ontoereikend.

Met dit bezwaar vraagt de fractie het college om het besluit op te schorten totdat op de inbreng voor een zienswijze van de ChristenUnie door het college gemotiveerd antwoord is verstrekt of het besluit in te trekken.

Voorafgaand aan het besluit heeft de fractie twee keer een aantal bestuurlijke vragen ingediend (zogeheten artikel 41-vragen), waar ook nog geen antwoord op is (zie hier en hier, met als bijlage een raadsmemo uit Alblasserdam). Bij het stellen van de vragen heeft de fractie het college steeds nadrukkelijk gevraagd geen onomkeerbare stappen te nemen. Kern van de vragen is dat de fractie van mening is dat nog onvoldoende informatie beschikbaar is om met een reële risico-inschatting door te gaan met de bouw van een 2521-bad. Zo heeft de portefeuillehouder volgens de ChristenUnie aan de raad onjuiste informatie verstrekt over de oorsprong en aard van de gebreken die nu in Alblasserdam zijn opgetreden.

Hieronder vindt u een overzicht van de documenten die hiermee samenhangen:

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht