CU stelt vragen over zwembad

Daniƫl Jumelet 2014 - portretfoto 0129-09-2014 14:20

Donderdagavond 25 september heeft de fractie van de ChristenUnie tijdens de raadsvergadering vragen gesteld over de aanbestedingsprocedure van het nieuwe zwembad. Want in tegenstelling tot wat is aangegeven in het raadsbesluit van 3 juli 2014 is het niet de gemeente, maar de beoogd exploitant (Stichting Zwembad Culemborg) die in de aanbestedingsprocedure als opdrachtgever en bouwheer optreedt.

Daarmee zet de gemeente de aanbesteding op afstand. Dit bemoeilijkt de controlerende taak van de raad. Voor de ChristenUnie is dit heel belangrijk, omdat de fractie destijds alleen in kon stemmen met het besluit op basis van een amendement wat zij heeft ingediend en raadsbreed is aangenomen. Met dit amendement is een toetsmoment vóór gunning ingebouwd en heeft de raad aangegeven pas bij oplevering te willen beslissen over eigenaarschap. Omdat nu juist de exploitant de aanbesteding uitvoert, heeft de ChristenUnie het college gevraagd wat de reden is dat afgeweken is van het raadsbesluit, waarom de wethouder hierover de raad niet heeft ingelicht en wat de relatie tussen gemeente en Stichting Zwembad Culemborg is.

Dat laatste is ook voor het aanbestedingsproces heel belangrijk, want het lijkt er sterk op dat er hoe dan ook een plicht tot openbare aanbesteding is. De procedure die nu door de stichting wordt gevolgd, is die van een aanbesteding met selectie vooraf. Dit zou alleen kunnen als de stichting volledig onafhankelijk van de gemeente zou opereren. Dat laatste zou indruisen tegen het raadsbesluit. Verder wordt het zwembad gebouwd op gemeentegrond en staat de gemeente garant voor de kosten, waarmee er wel degelijk sprake lijkt te zijn van een verbinding. Gezien het risico dat de gemeente met een garantstelling van ruim 9 miljoen Euro reeds loopt, is de ChristenUnie hier heel alert op. Claims van benadeelde partijen of boetes van de aanbestedingsautoriteit moeten te alle tijde voorkomen worden. Ook moet de financiële haalbaarheid van het nieuwe bad volledig helder zijn, voordat met de bouw wordt begonnen.

De fractie van de ChristenUnie is benieuwd naar de antwoorden van het college.

Het AD heeft inmiddels een krantenbericht over de kwestie gepubliceerd, getiteld: "Zwembad Culemborg knelt weer", verschenen in het AD Utrechts Nieuwsblad op 29-09-2014.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht