Afspraken omtrent zwembad

2014 - Zwembad De Meer in de winter 0715-04-2014 22:30

Voorafgaand aan de coalitiebesprekingen was duidelijk dat er verschil van inzicht bestond in hoe invulling te geven aan een nieuw zwembad voor Culemborg. We vertellen u graag welke afspraken hierover zijn gemaakt.

De coalitiepartijen hebbende volgende afspraken gemaakt omtrent het zwembad (letterlijke tekst):

  • Het college neemt op basis van het onderzoek 2512 unaniem een besluit in dit dossier.  Alle partijen conformeren zich aan de uitkomst en dragen dat uit.
  • Het voorgenomen besluitvormingsproces loopt door het onderstaande geen vertraging op. Verwachte doorlooptijd is medio juni 2014.
  • Er is binnen de coalitie ruimte het door het gebruikersplatform gepresenteerde onderzoek zorgvuldig te analyseren en te toetsen op onder meer haalbare exploitatie binnen het door de Raad beschikbaar gestelde budget.
  • Er is binnen de coalitie ruimte om het voorliggende voorstel ' realisatie van een zogenaamd 2521 zwembad' dit voorstel aan te passen/aan te vullen of te komen tot een alternatief, mits dit past binnen het door de Raad beschikbaar gestelde budget en een haalbare exploitatie kent.
  • Het huidige zwembad nog een aantal jaren langer exploiteren in enigerlei vorm is geen alternatieve oplossing als hierboven bedoeld.
  • Als er uit het onderzoek 2521 komt dat het zwembad, ongeacht het aantal te bedienen doelgroepen, te realiseren is binnen het door de Raad vastgestelde budget, stemt de gehele coalitie, rekening houdend met het hierboven geschetste proces, voor het plan. 

Deze afspraken geven ons de ruimte om de haalbaarheid van de exploitatie van een nieuw zwembad zorgvuldig en nauwkeurig te toetsen. Ook streven we naar een zo breed mogelijk draagvlak, waarbij de verschillende doelgroepen in het proces een creatief aandeel hebben, zodat een nieuw zwembad ook echt 'ons' zwembad wordt. Uiteraard in het besef dat de tijdlijnen kort zijn.

De andere afspraken die we met VVD en D66 hebben gemaakt vindt u in het coalitieakkoord

Meer informatie over zwembad:

Meer informatie over val coalitie:

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht