Tijdelijk terugtreden Daniël Jumelet

Daniël Jumelet 2014 - portretfoto 01donderdag 17 september 2015

Fractievoorzitter Daniel Jumelet heeft besloten tijdelijk terug te treden uit de gemeenteraad, om de publicatie van een (vak)boek af te ronden. In een persoonlijke verklaring licht hij het besluit toe dat hij samen met fractie, steunfractie en het bestuur van de kiesvereniging heeft genomen. We zijn verheugd dat Kees van der Zaag bereid is om de zetel in te nemen die in de raad vrijvalt. Na het bewandelen van de officiële weg door de kiescommissie zal de daadwerkelijke toetreding zijn beslag hebben.

Persoonlijke verklaring Daniël Jumelet:

"De komende periode wil ik mij volledig toeleggen op het afronden van de publicatie van een (vak)boek. Daarom heb ik in nauw overleg met fractie, steunfractie en kiesvereniging het besluit genomen om tijdelijk een stap terug te doen wat betreft het raadswerk.

Gert Mostert zal de rol van fractievoorzitter op zich nemen. We hebben Kees van der Zaag, een ervaren oud-raadslid uit Kampen, bereid gevonden om de vacature van fractielid in te vullen. Ik heb een groot vertrouwen in de nieuwe samenstelling van de fractie. Ik ben bijzonder trots op de kwaliteit en de deskundigheid waarmee we vanuit de ChristenUnie de raad mogen dienen. Tegelijkertijd blijf ik op de achtergrond sterk betrokken bij de fractie, omdat ik voeling wil houden met het reilen en zeilen in de Culemborgse raad en ik de fractie graag wil ondersteunen als vraagbaak.

Het gegeven dat ik iets meer afstand kan nemen, wil ik samen met de fractie en steunfractie benutten om te verkennen hoe we het raadswerk nog effectiever kunnen uitvoeren en we als raad kunnen werken aan democratische vernieuwing en verbetering van de bestuurscultuur. Voor mij is de komende tijd een periode van verdieping en groei, waarna ik verrijkt weer invulling wil geven aan het mandaat dat door de kiezer in 2014 aan de ChristenUnie is gegeven. Want we zijn er voor elkaar."

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht