Gert Mostert in Culemborgse Courant: "Samen leven"

Gert Mostert10-02-2016 10:00 10-02-2016 10:00

CU-raadslid Gert Mostert vertelt in zijn 'Raadspraat' dat ChristenUnie Culemborg beseft dat opvang van vluchtelingen moeilijk is. Maar "wij vinden dat we vanuit onze welvaart, vrede en vrijheid de verantwoordelijkheid hebben om mensen te helpen".

Momenteel zijn veel mensen op de vlucht. Vaak voor oorlogsgeweld, soms armoede. Een deel van die mensen bereikt Nederland, sommigen Culemborg. De ChristenUnie beseft dat opvang van vluchtelingen moeilijk is. Vluchtelingen zijn nogal eens getraumatiseerd. Ze hebben een andere cultuur met andere talen en denkwijzen dan wij. Op opvanglocaties ontstaan spanningen, zeker als men weinig omhanden heeft.

Dat zijn zeker redenen voor bezorgdheid. Wat we betreuren, is dat in de samenleving het geluid over die bezorgdheid nogal eenzijdig klinkt. Dat geluid wordt in toenemende mate zó agressief, dat andersdenkende mensen soms maar liever hun mond houden. Het mag helder zijn dat veel mensen zorgen hebben. Maar is iedereen werkelijk tegen vluchtelingen?

Wij vinden dat we vanuit onze welvaart, vrede en vrijheid de verantwoordelijkheid hebben om mensen te helpen. Zeker mensen die komen uit uitzichtloze situaties als in Syrië en Eritrea. Gewoon omdat het medemensen zijn. Maar ook onze eigen samenleving is in het geding. Vrijheid wordt juist beknot door grenzen te sluiten. Krampachtig vasthouden aan onze welvaart leidt tot verlies ervan. De kern van onze beschaving ligt in het omzien naar elkaar.

Opvang van vluchtelingen is een zware taak en moet op verschillende manieren gebeuren: zowel in de eigen regio als hier. Het betekent naast veiligheid ook perspectief bieden. Kinderen moeten naar school en volwassenen nuttig de dag besteden. Hier gaat dat alleen als we ons samen inzetten, zowel vluchtelingen als Culemborgers. Dat is dé manier waarop we kunnen en moeten opkomen voor onze samenleving en de waarden die we koesteren.

Daarom vinden we het als ChristenUnie heel belangrijk dat woensdagavond het stadsgesprek over vluchtelingen in de volle breedte wordt gevoerd. Kom dus naar de gemeentelijke avond(en), ongeacht uw standpunt. Wees niet bang voor schreeuwers. We willen in alle openheid bepalen wat we als stad kunnen en willen dragen. Ik hoop u te ontmoeten.

Gert Mostert, g.mostert@cu-culemborg.nl

Fractievoorzitter ChristenUnie

Gespreksavond: woensdag 10 februari v.a. 19:00 in Lek en Linge, Multatulilaan 6. Aanmelden: communicatie@culemborg.nl.

Labels
Fractie
Vluchtelingen

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht