Terugblik begroting 2023

Kees van der Zaag.jpg
Door Kees van der Zaag op 21 november 2022 om 10:30

Terugblik begroting 2023

Donderdag 10 november 2022 heeft de gemeenteraad van Culemborg gesproken over de begroting 2023. Voor mij de tweede keer dat ik namens de ChristenUnie onze visie voor Culemborg mocht presenteren. Vorig jaar heb ik veel werk besteed om een alternatieve begroting voor een bloeiend Culemborg te presenteren. 

Dit jaar was mijn rol een stuk bescheidener en hebben wij onze focus vooral op (energie) armoede, financiën en extra maatregelen voor de woningnood gelegd. ChristenUnie wil maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om – via flexibel wonen – extra woonruimte te creëren voor jongeren, ouderen en statushouders. We kennen allemaal jongeren die geen betaalbare woning kunnen vinden. Op dit moment huisvesten wij 200 asielzoekers die op zoek zijn naar een permanente plek in Nederland. Uit een telefoongesprek met de directeur van Kleurrijk Wonen blijkt dat zij een positieve insteek hebben voor het realiseren van flexibel wonen in Culemborg. Bovendien heb ik van een aannemer mooie betaalbare concepten gezien, die in 16 weken gerealiseerd kunnen worden. Ik ben blij dat ik nogmaals het politiek signaal heb kunnen geven dat we ons ook moeten focussen op korte termijnoplossingen om de woningnood op te lossen. Helaas hebben alleen de PvdA en VVD deze motie gesteund.

Samen met Marco van Zandwijk (CDA) heb ik mogen meeschrijven aan de motie naar een integraal sport en beweegbeleid. Sporten en bewegen is heel belangrijk voor de gezondheid. Het voorkomt ook kosten in de gezondheidszorg. Wij willen deze visie verder versterken en komen met heldere en realistische afspraken voor sporten, bewegen en gezondheid. Goed voor Culemborg dat deze motie is aangenomen.

Culemborg krijgt de komende jaren extra geld van het Rijk. Voor ons was dat aanleiding om meer middelen vrij te maken voor (energie) armoede. Met de PVDA, CDA, Partij voor de Dieren en VVD hebben wij een amendement ingediend om de inkomensgrens uit te breiden naar 130% voor de energietoeslag. Om meer mensen, die in nood verkeren, te helpen. Groen Links had in de commissie deze maatregel ook genoemd om de armoede in Culemborg te bestrijden. Toen het op stemmen aankwam, werd een zeer belangrijk voorstel weggestemd. Voor ons was dit de doorslag om tegen de begroting 2023 te stemmen.

We zijn nu een half jaar op weg met het nieuwe college en coalitieakkoord. Wij willen graag samenwerken met de coalitie om Culemborg socialer, groener en beter voor de inwoner maken. We zien uit naar een nieuw politiek jaar om Culemborg weer iets bloeiender te maken. Dat bloeiend maken doen wij niet alleen. We zijn trots op de vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze naasten, de 200 asielzoekers en de mensen die zich inzetten om de armoede te bestrijden. Dat raakt mij en geeft mij de flow om iets in de Culemborgse politiek te kunnen betekenen.

Kees van der Zaag - Fractievoorzitter