Berichten geschreven door Kees van der Zaag

 1. Kees van der Zaag.jpg
  Kees van der Zaag.jpg
  Door Kees van der Zaag op 7 januari 2023

  Kerstreces: tijd om terug en vooruit te kijken

  Ons verkiezingsprogramma heeft de aansprekende titel: Samen voor een bloeiend Culemborg. Vertaald in een paar woorden is dat Culemborg een beetje mooier en toekomstbestendiger maken. Graag neem ik u mee in een paar ontwikkelingen in het afgelopen jaar en voornemens voor onze mooie stad in 2023.

  Lees meer over "Kerstreces: tijd om terug en vooruit te kijken"
 2. Kees van der Zaag.jpg
  Door Kees van der Zaag op 21 november 2022

  Terugblik begroting 2023

  Donderdag 10 november 2022 heeft de gemeenteraad van Culemborg gesproken over de begroting 2023. Voor mij de tweede keer dat ik namens de ChristenUnie onze visie voor Culemborg mocht presenteren. Vorig jaar heb ik veel werk besteed om een alternatieve begroting voor een bloeiend Culemborg te presenteren. 

  Lees meer over "Terugblik begroting 2023"
 3. Kees van der Zaag.jpg
  Door Kees van der Zaag op 17 november 2021

  Milieuwinst inzamelen luiermateriaal

  Vandaag in het Nederlands Dagblad:

  Afvalbranche wil dat luierproducent bijdraagt

  Afvalverwerkers willen dat makers en verkopers van luiers geld gaan bijdragen om die te kunnen recyclen. Nu verdwijnt nog een groot deel van de luiers in de verbrandingsoven. Volgens de branchevereniging van gemeentelijke afvalbedrijven NVRD is dat onnodig, omdat er wel een techniek is om dit afval te recyclen. Geld vanuit producenten zou de capaciteit daarvan moeten verhogen. <

  ChristenUnie heeft in de raadsvergadering van 1 april 2021 zich hard gemaakt voor het apart inzamelen van luiermateriaal, zodat er meer milieuwinst geboekt wordt.

  Lees meer over "Milieuwinst inzamelen luiermateriaal"
 4. Kees van der Zaag.jpg
  Door Kees van der Zaag op 15 november 2021

  Terugblik begroting 2022

  Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Culemborg gesproken over de begroting 2022. Lees meer over onze inbreng in onze algemene beschouwingen: Het was een intense middag en avond. Met uiteindelijk 10 amendementen en 7 moties waarover we moesten stemmen. Aan de hand van onze drie speerpunten wil ik met u terugkijken:

  Lees meer over "Terugblik begroting 2022"
 5. Binnenstad Culemborg - Winteravond 01
  Kees van der Zaag.jpg
  Door Kees van der Zaag op 11 november 2021

  CU biedt alternatieve begroting

  Vandaag komt de gemeenteraad bijeen om over de begroting van 2022 te praten. Voor de ChristenUnie zijn er drie speerpunten: 

  1. Culemborg is geen Manhattan (ook niet Amsterdam, Utrecht of Rotterdam);

  2. Zorgen voor een financiële solide basis voor de toekomst;

  3. Investeer nu in de (bestaande) lokale samenleving. 

  Lees meer over "CU biedt alternatieve begroting"
 6. Kees van der Zaag.jpg
  Door Kees van der Zaag, Fractie CU op 4 oktober 2019

  Glashelder over glasvezel

  Op donderdag 3 oktober 2019  heeft de raadsvergadering een besluit genomen over 'glasvezel in het buitengebied'. Vanuit de fractie van ChristenUnie Culemborg de volgende reactie: 

  Tot onze spijt heeft de gemeenteraad op 3 oktober jl. ingestemd met het oprichten van een Gemeenschappelijke Regeling (een overheidsbedrijf) voor het gaan exploiteren van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Natuurlijk vindt de ChristenUnie dat ook voor bewoners van het buitengebied een goede internetaansluiting vandaag de dag onmisbaar is. Wat ons betreft was het echter veel verstandiger geweest om de aanleg van glasvezel over te laten aan een commerciële partij, die inmiddels zwart op wit had toegezegd het netwerk voor eigen rekening en risico te gaan aanleggen. Met het besluit dat is genomen, neemt de gemeente in onze ogen onnodig omvangrijke financiële risico’s. Dit omdat de terugverdientijd maar liefst 35 jaar betreft (als alles goed gaat en de aansluitgraad gedurende die 35 jaar gemiddeld meer dan 65% is). Samen met zes andere gemeenten zijn wij nu verantwoordelijk zijn voor het resultaat van de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling en staan garant voor minstens 37,5 miljoen Euro. Wat extra steekt is dat met dit besluit de inwoners en ondernemers van Pavijen opnieuw in de kou staan.

  Lees meer over "Glashelder over glasvezel"
 7. zwembad-de-waterlinie.JPG
  Kees van der Zaag.jpg
  Door Kees van der Zaag, Fractie CU op 5 juni 2019

  Visie ChristenUnie op de toekomst van het zwembad

  Sluiting dreigt voor zwembad De Waterlinie. Hoewel niet onverwacht, vindt ChristenUnie Culemborg dit ontzettend zuur. Naast de enorme kapitaalvernietiging is het verlies van een zwemvoorziening voor Culemborg een behoorlijke aderlating. Aan de andere kant zou het onwenselijk zijn dat er zóveel extra geld naar het zwembad moet, dat we heel veel andere mooie voorzieningen in de stad de nek om moeten draaien. Maar misschien is een snelle sluiting te voorkomen.

  Hoop4Culemborg
  Lees meer over "Visie ChristenUnie op de toekomst van het zwembad"

  Labels:

 8. Topbanner raadsprogramma ruimte voor de stad
  Kees van der Zaag.jpg
  Door Kees van der Zaag, Fractie CU op 2 juli 2018

  Raadsprogramma 'Ruimte voor de stad' vastgesteld

  Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad het raadsprogramma vastgesteld. Dit is het sluitstuk van een aantal maanden intensief werken door zeven van de negen fracties uit de raad én het begin van een andere manier van besturen en samenwerken in de raad. De ChristenUnie heeft zich sterk ingezet voor het raadsprogramma en heeft een forse bijdrage geleverd aan de totstandkoming ervan.

  Lees meer over "Raadsprogramma 'Ruimte voor de stad' vastgesteld"