Glashelder over glasvezel

Geen topbanner wit.png
Kees van der Zaag.jpg
Door Kees van der Zaag, Fractie CU op 4 oktober 2019 om 13:34

Glashelder over glasvezel

Verantwoording van het standpunt aangaande Gemeentelijke Regeling Glasvezel Buitengebied

Op donderdag 3 oktober 2019  heeft de raadsvergadering een besluit genomen over 'glasvezel in het buitengebied'. Vanuit de fractie van ChristenUnie Culemborg de volgende reactie: 

Tot onze spijt heeft de gemeenteraad op 3 oktober jl. ingestemd met het oprichten van een Gemeenschappelijke Regeling (een overheidsbedrijf) voor het gaan exploiteren van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Natuurlijk vindt de ChristenUnie dat ook voor bewoners van het buitengebied een goede internetaansluiting vandaag de dag onmisbaar is. Wat ons betreft was het echter veel verstandiger geweest om de aanleg van glasvezel over te laten aan een commerciële partij, die inmiddels zwart op wit had toegezegd het netwerk voor eigen rekening en risico te gaan aanleggen. Met het besluit dat is genomen, neemt de gemeente in onze ogen onnodig omvangrijke financiële risico’s. Dit omdat de terugverdientijd maar liefst 35 jaar betreft (als alles goed gaat en de aansluitgraad gedurende die 35 jaar gemiddeld meer dan 65% is). Samen met zes andere gemeenten zijn wij nu verantwoordelijk zijn voor het resultaat van de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling en staan garant voor minstens 37,5 miljoen Euro. Wat extra steekt is dat met dit besluit de inwoners en ondernemers van Pavijen opnieuw in de kou staan.

In de raadsvergadering heeft ChristenUnie Culemborg het volgende betoog gehouden in de eerste termijn: 

Voor de ChristenUnie is glashelder wat voor Culemborg de beste keuze is. Het leveren van een telecomnetwerk is al lang geen overheidstaak meer, zeker niet als er een commercieel alternatief voorhanden is. Maar ook zonder dit alternatief kan het oprichten van een GR voor het exploiteren van een glasvezelnetwerk nooit de bedoeling zijn. Simpelweg omdat het financiële risico veel te groot is. Een financieel risico dat drukt op de gemeenschap, op gemeenschapsgeld. Het grootste risico zit in de terugverdientijd van 35 jaar op een technisch product. Er is 35 jaar lang minimaal 65% aansluitingsgraad nodig. Er is geen ondernemer te vinden die het in zijn hoofd zou halen om aan zoiets te beginnen. We lopen niet alleen risico ten aanzien van de garantstelling van 3,7 miljoen Euro, maar we zijn ook verantwoordelijk voor winst en verlies van de GR. Bij tegenvallende en teruglopende aantallen abonnees zal de GR onvermijdelijk bij ons aankloppen om de hand op te houden. We kennen het verschijnsel inmiddels maar al te goed. We zullen verliezen dan moeten aanzuiveren, want anders gaat de GR failliet en staan we aan de lat met onze garantstelling. Dat is voor de GR straks natuurlijk een prachtige stok achter de deur om ons over de brug te laten komen.

Het commerciële alternatief gaat buiten de gemeente om en gaat uit van een eigen bijdrage van inwoners. 12 Euro 78 per maand of 1000 Euro ineens om dit af te kopen. Hiermee wordt een deel van het risico afgedekt. Maar omdat in deze variant ook Pavijen wordt meegenomen, is dit alternatief haalbaar voor een commerciële partij. De GR zelf mag dit niet doen, omdat deze binnen de witte gebieden moet blijven vanwege de regels rondom staatsteun. Hier worden twee vliegen in één klap geslagen: Een zodanig goed exploiteerbaar netwerk dat een commerciële partij er brood in ziet én ondernemers en huishoudens op Pavijen worden eindelijk ook bediend. We zouden toch gek zijn dat we die kans laten lopen? 

De ChristenUnie de andere fracties op het hoofd koel en zakelijk te houden. Laten we ons baseren op de kennis van nu, niet die van gisteren. Dan kunnen we in de toekomst het geld dat we overhouden besteden aan de ambities die we werkelijk koesteren met ons mooie raadsprogramma voor onze waardevolle stad en de gemeenschap.

Klik hier voor een volledige onderbouwing.

Bijlagen

Deel dit bericht