Kansen voor onderwijs en duurzaamheid door regeerakkoord

Logo Culemborgse Courant banner
Door Fractie CU op 18 oktober 2017 om 22:30

Kansen voor onderwijs en duurzaamheid door regeerakkoord

Daniël Jumelet reageert in de Culemborgse Courant op het regeerakkoord: "Een behoorlijk evenwichtig akkoord. Zo zit er voor midden- en lagere inkomens vooruitgang in. Tegenover de btw-verhoging staan maatregelen die de negatieve gevolgen opvangen." Ook ziet de ChristenUnie kansen voor het onderwijs en duurzaamheid: "We moeten het hebben van innovatie. In Culemborg hebben we voldoende potentie om te experimenteren. Met het regeerakkoord krijgen we de ruimte. Belangrijk in het akkoord is ook meer aandacht voor mantelzorg en de mogelijkheid voor asielzoekers om te werken. Werken is de beste manier om in te burgeren."

De reactie van Daniël Jumelet, fractievoorzitter van ChristenUnie Culemborg, op het landelijke regeerakkoord, verscheen woensdag 18 oktober in de Culemborgse Courant.

Het volledige artikel is hier online te vinden.

Labels: ,