Voor behoud De Fransche School!

Theater de fransche school
Door Fractie CU op 9 juni 2017 om 11:56

Voor behoud De Fransche School!

Vorige week informeerde de ChristenUnie of het ook mogelijk was om het gebouw van De Fransche School af te breken. Dat leverde verschrikte gezichten op bij die mensen die de ChristenUnie minder goed kennen. Want al sinds onze deelname aan de raad, pleiten wij voor het behoud van dit prachtige stadsinitiatief.

En we zijn ook bijzonder blij dat het ondanks alle moeilijke omstandigheden het de mensen van de Fransche School nog steeds lukt om door te blijven gaan.

Waar we op doelden is dat we vast wilden stellen dat het probleem van het gebouw vooral het probleem van de gemeente is. De gemeente kan er niet vanaf door het pand neer te halen. In onze ogen betekent dat ook dat de problemen van achterstallig onderhoud dan ook niet bij een andere partij in de stad kan worden neergelegd. Natuurlijk snappen we dat de bijzondere geschiedenis met tal van koerswendingen hier voor een deel debet aan is. Maar het zal vooral de gemeente moeten zijn die hier het voortouw in zal moeten nemen. Dit willen we meegeven met de instemming met de onderzoeksopdracht die het college met dit raadsvoorstel wordt opgedragen.

Labels: ,