5 maart woonmars Culemborg! Fiets/loop je mee?

Foto Johan van Boven van Culemborg van Boven.png
Door Fractie CU op 2 maart 2022 om 09:41

5 maart woonmars Culemborg! Fiets/loop je mee?

Op 5 maart houdt ChristenUnie Culemborg een woonmars in Culemborg. De reden voor de woonmars? “Culemborg zit in een wooncrisis. Aan de vraagkant zit de huizenmarkt op slot. In Pavijen worden door de gemeente plannen voorbereid voor de bouw van 1900 woningen. Een lange-termijnplan: de woningen moeten in 10 jaar gerealiseerd zijn. De vraag is of deze plannen niet te ambitieus zijn. Diverse Culemborgers denken ook na over hun woningbehoefte en die van anderen. En komen met (alternatieve) plannen om aan de vraagkant van de woningbouw met concrete projecten te komen, die veelal op korte termijn gerealiseerd kunnen worden,” aldus lijsttrekker Kees van der Zaag.

Tijdens een wandeling langs drie projecten wil ChristenUnie Culemborg deze bewoners aan het woord laten, en u informeren over de mogelijkheden van woningbouw die past bij de schaalgrootte en behoefte van inwoners van Culemborg.

Woonmars Christenunie 5 maart

1. CPO Wonium Kwartier( woningbouw voor starters), toelichting door Jordy

In mei 2021 raakte CU-lijsttrekker Kees van der Zaag in gesprek met de Culemborgse Brit en Jordy. Zij hadden een enquête gemaakt om de behoefte naar starterswoningen te inventariseren. In 12 uur tijd reageerden 165 jongeren, waarvan 155 jongeren uit Culemborg komen. De nood is hoog en de kansen klein. 41% kon geen starterswoning krijgen omdat hij te duur was, 33% had last van overbiedingen.  De CPO  heeft een plek toegewezen gekregen en mag mogelijk bouwen op deze locatie. Jordy neemt ons mee in de laatste ontwikkelingen.

Tijd: 10.00 uur - Locatie: Jan van Riebeeckstraat           

2. Passende Woningbouw Houtvijver, toelichting door Henk van den Oosterkamp

“Culemborg is een snelgroeiende gemeente met een opgave tot bouw van 2000 woningen. Het nieuwbouwproject Houtvijver is onderdeel van de plannen. Wij als omwonenden zien het belang van ontwikkeling naar woningbouw, we maken ons echter grote zorgen over de  wijze waarop de gemeente Culemborg dit wil (laten) vormgeven. 5 juli 2021 is een globaal plan voor woningbouw rond deze locatie gepresenteerd, gebaseerd op verdichting. Dat is volstrekt ongewenst. We wonen in een groene en sociale gemeente. Het realiseren van extra woningen is belangrijk, maar dit moet er niet toe leiden dat andere waarden (leefbaarheid/klimaat/groen) ondergeschikt gemaakt worden. “ U wordt geïnformeerd over de aandachtspunten en alternatieve mogelijkheden.

Tijd: 10.30 uur - Locatie: Godfried Bomansstraat       

3. GW Culemborg, toelichting door Jeannette Dhondt

“Vereniging Gemeenschappelijk Wonen Culemborg (GWCulemborg) bestaat uit moderne senioren die graag ouder worden in een toekomstbestendige woonomgeving waarin ontmoeten en elkaar bijstaan centraal staan.” Zij zoeken een plek om 24 levensloopbestendige woningen in Culemborg te bouwen. Jeannette Dhondt gaat vertellen over de woonvisie van GW Culemborg: toekomstbestendig wonen voor 55+.

Tijd: 11.00 uur - Locatie: dr Hockesingel

Fiets/loop je mee op 5 maart? Tot dan!

Header foto door: Johan van Boven van Culemborg van Boven