Geen extra 1,4 miljoen euro zonder een goed plan voor Pavijen

Woningbouwplannen 2022
Door Fractie CU op 3 februari 2022 om 08:59

Geen extra 1,4 miljoen euro zonder een goed plan voor Pavijen

ChristenUnie Culemborg is kritisch op de woningbouwplannen van de gemeente. Te lang zijn er ontwijkende antwoorden gegeven. Door de gemeente is er nog niet eens grond aangekocht, waardoor de bouw van 1900 woningen voor over 10 jaar nu al in gevaar komt. Er ligt nu een plan klaar, maar is dat eigenlijk wel haalbaar? En de beloofde groene plannen? Blijken helemaal niet zo groen te zijn. Lees hieronder de ingezonden brief van onze fractievoorzitter Kees van der Zaag.

Ingezondenbrief

Sinds de zomer is er een half miljoen euro geïnvesteerd om de haalbaarheid van de plannen voor woningbouw in Pavijen uit te werken. Op basis van globale schetsen van de nieuwe wijk en ruwe berekeningen heeft de gemeenteraad daarmee ingestemd. Het haalbaarheidsonderzoek bleek niet het hoofddoel van het college te zijn. Wel het binnenhalen van subsidie. De subsidie is toegekend en het succes wordt gevierd. Op de website van de gemeente staat: “Met deze subsidie kan de gemeente de komende 10 jaar zo’n 1900 woningen realiseren in de stationsomgeving. De ontwikkeling van de stationsomgeving is een samenwerking van veel partijen en is tot stand gekomen in een nauw samenspel met de gemeenteraad.”

Maak een haalbaar transformatie- en transitieplan

Er wordt veel te vroeg gejuicht en dat nauwe samenspel is er helemaal niet geweest. Niet met belangrijke lokale bedrijven in het plangebied en niet met de gemeenteraad. Er ligt nu een visiedocument met allerlei mooie schetsen en vergezichten en een vraag aan de raad om nog eens €1,4 miljoen te investeren zonder dat er een goed haalbaar plan beschikbaar is. Hoe lang moet de geldkraan nog open voordat er wel een realistisch plan is? Voor de ChristenUnie dringt de tijd. Wat ons betreft, krijgt het college een ultimatum om voor de raadsvergadering van 7 februari 2022 met een haalbaar transformatie- en transitieplan te komen. Als dat niet lukt, gaan wij niet akkoord met het extra budget van €1,4 miljoen. 

Bouw voor 1900 woningen komt nu al in gevaar

Een visie ontwikkelen voor een nieuw plangebied is goed. Om te bepalen hoe een nieuwe wijk er uit komt te zien en te bepalen voor wie je wilt bouwen. Een visie kan in onze ogen niet zonder realisme. Je moet eerst de zekerheid hebben hoeveel bouwgrond je hebt. Wat vast staat, is dat de gemeente tot nu toe geen bouwgrond heeft aangekocht. En het college heeft het afgelopen half jaar te weinig gedaan om dat te realiseren. Dus die bouw van 1900 wonen in 10 jaar komt nu al in gevaar. Laat staan dat zoveel woningen bouwen nodig is. Om onze lokale wooncrisis op te lossen.

Wij snappen dat dit een moeizaam proces is. Voor ons geldt dat je toch wel serieus met de bedrijven in gesprek kunt gaan. We constateren tegelijkertijd dat dit te weinig heeft plaatsgevonden. Daardoor is het nu niet duidelijk hoeveel het kost om bedrijven te helpen pijnloos te verhuizen. Want de mooie bedrijven op de Pavijen dwingen weg te gaan is niet alleen onwenselijk en onrechtvaardig. Het mag ook niet. Ondernemers worden nu al een half jaar aan het lijntje gehouden. Zonder duidelijk perspectief. Dat is te lang. Ons geduld raakt op.

Iedere keer lees je in de media dat er in 10 jaar 1900 woningen in de Stationsomgeving gaan realiseren. Bouwen we hier voor de subsidie of is deze uitbreiding nodig in Culemborg?

1250 woningen is genoeg

Hoeveel huizen zijn er echt nodig zijn om de woningnood voor Culemborgers te verlichten? Uit onderzoek dat in de zomer is uitgevoerd, blijkt dat ruim 1250 woningen genoeg zouden moeten zijn voor de komende 10 jaar. En er lopen nog diverse bouwprojecten die daarin mee tellen. Dat vergeet het college in de media te melden. Daarnaast heeft de ChristenUnie ook aangetoond dat er in Voorkoop nog 3 bouwplekken zijn voor jongeren en ouderen. En kijk ook eens naar de locatie aan de Dr. Hockesingel. Pas de wegstructuur aan en bouw er appartementen bij. Dat is nog eens een oplossing voor meerdere problemen: tegengaan van verkrotting, verbeteren verkeerscirculatie (verkeersknelpunt) en je biedt ouderen en jongeren een kans om dichtbij de binnenstad en een zorgcentrum te gaan wonen.

Kortom, er zijn helemaal geen 1900 maar ongeveer 800 woningen nodig in de Stationsomgeving. En die opgave van 3000 waar in de wethouder in de krant over schrijft, is bouwen voor de Randstad en veel te ambitieus om Culemborg leefbaar en mooi te houden. 

Kom met een concreet plan

De ChristenUnie is het zat om steeds weer ontwijkende antwoorden te krijgen en wil dat er nu eerst een concreet plan komt. Die financieel haalbaar is en antwoord geeft op wat we willen bouwen. Allereerst dus een plan voor elk van bedrijven met financiële onderbouwing: wil het bedrijf verhuizen, zo ja waar dan heen en tegen welke kosten. Als dat niet zo is, wat is dan de consequentie voor het woningenplan?  Daarmee weet je hoeveel ruimte er nu echt nodig is voor woningbouw in Culemborg. Vervolgens moet je kijken hoeveel huizen en appartementen je echt nodig hebt en hoe dat past op een manier dat je een groene, betaalbare en aantrekkelijke wijk krijgt.

Woningbouwplannen 2022

Na vele geheime documenten is er nu eindelijk een schets van de nieuwe wijk: voornamelijk appartementen blokken en een hoge woontoren in het midden. Culemborg wordt Manhattan aan het spoor. En niet de groene diverse wijk die wordt beloofd. Met de lage parkeernorm in de plannen zijn er terechte zorgen bij de omwonenden over de parkeerdruk.

Eerst een haalbaarheidsplan dus en afhankelijk van de uitkomst verder investeren in het detail ontwerp. Want als het allemaal niet blijkt te lukken, wil je niet €2 miljoen gemeenschapsgeld besteed hebben zonder resultaat.

De tijd die we winnen door pas op de plaats te maken, geeft de stedenbouwkundige ambtenaren en consultants de gelegenheid de bestaande bouwprojecten in Culemborg versneld uit te voeren en diverse beschikbare bouwterreinen in andere wijken te benutten. En dat wil de ChristenUnie graag steunen. Versneld bouwen om antwoord te geven op de lokale wooncrisis. En je hebt tijd om een beter en realistisch plan voor de Stationsomgeving te ontwikkelen.

Kees van der Zaag, Fractievoorzitter ChristenUnie