Afscheid van fractievoorzitter Daniël Jumelet

IMG_2643-4.jpg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB-01.png
Door Bestuur CU op 7 oktober 2021 om 11:00

Afscheid van fractievoorzitter Daniël Jumelet

Eind oktober zal Daniël Jumelet afzwaaien als fractievoorzitter van ChristenUnie Culemborg. Een historisch moment: Daniël was in 2010 het eerste raadslid dat namens de ChristenUnie een zetel innam in de gemeenteraad van Culemborg. Als bestuur willen we Daniël hartelijk bedanken voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren. Hij gaf de ChristenUnie een herkenbaar gezicht, en zette zich met veel passie in voor goed bestuur en sociaal beleid. Op de ALV van 19 november zullen we verder aandacht besteden aan zijn afscheid. We zijn dankbaar dat Kees van der Zaag de rol van fractievoorzitter over zal nemen tot de gemeenteraadsverkiezingen en Bernette Zuidhof de vrijkomende zetel zal innemen. Op ons blog blikt Daniël terug op zijn tijd als fractievoorzitter. 

'Vanwege mijn gezinssituatie en vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 maak ik graag plaats voor vers bloed en leg daarom mijn functie als raadslid eind oktober neer. Kees van der Zaag zal mijn rol als fractievoorzitter op zich nemen, Bernette Zuidhof zal de vrijgekomen zetel innemen. Ik dank de fractie en steunfractie voor de fijne samenwerking die ik steeds heb mogen ervaren. De afgelopen 11 jaar heb ik veel mooie en soms ook moeilijke momenten meegemaakt. Ik ben dankbaar dat ik iets heb mogen betekenen voor onze stad en haar inwoners. Wat ik heel bijzonder vind, is dat ik dat met heel veel Culemborgers samen heb mogen doen. Dankzij de steun en deskundigheid van al die mensen die om mij heen hebben gestaan is veel bereikt. Met veel vertrouwen laat ik de voortzetting van het werk nu in de handen van Kees en Bernette en hoop en bid dat de ChristenUnie ook bij de komende verkiezingen een goed resultaat neer zet. Want Culemborg heeft het geluid van de ChristenUnie in het lokale bestuur nodig!' - Daniël Jumelet

Deel dit bericht