In Memoriam: Wim Althuis

CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB-01.png
Door Bestuur CU op 28 september 2021 om 18:00

In Memoriam: Wim Althuis

Op 23 september ontvingen wij het verdrietige bericht dat Wim Althuis op 49-jarige leeftijd is overleden. Wim is één van de oprichters van ChristenUnie Culemborg, en heeft een cruciale rol gespeeld in de pioniersfase van de partij. Maar ook recent zette hij zich nog in voor de partij: tot zijn overlijden was hij actief in de selectiecommissie die de nieuwe kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voorbereidt.

Diverse mensen waren in 2009 betrokken bij de oprichting van ChristenUnie Culemborg, zoals Lineke Dirkse, Connie Voorhoeve, Marjan van Houwelingen, Peter Versteeg en Karin de Winter. Maar Wim was onmiskenbaar de motor. Met zijn enthousiasme wist hij mensen van een divers pluimage bij elkaar te brengen. Creatief, onvermoeibaar, altijd weer met een nieuw idee. Wim liet zich niet tegenhouden door negatieve zaken, en zag altijd weer een lichtpuntje. Deze instelling zorgde ervoor dat ChristenUnie Culemborg in korte tijd van de grond kwam, en goed zichtbaar werd met opvallende initiatieven. 

Wim had een groot sociaal en groen hart. Voor hem waren zorg voor de meest kwetsbaren in de samenleving, en zorg voor de schepping dé thema’s voor christelijke politiek.  

In de startperiode zetten Wim de inhoudelijke lijnen uit. Op diverse thema’s had hij een uitgesproken, goed doordachte visie. Zo vond hij dat er in het jongerenbeleid in Culemborg veel meer aandacht moest zijn voor preventie en begeleiding, in plaats van repressie. De fietsbrug over de Lek - een idee van Wim - kwam er tot zijn verdriet maar niet. En de ChristenUnie conservatief? Wim had niets met dat beeld, en daarom deelde hij samen met partijgenoten in 2009 spruitjestaarten uit op de Culemborgse markt. 

Een man van de inhoud en de creatieve ideeën, maar niet iemand die persé op de voorgrond wilde. Hij liet het fractievoorzitterschap graag aan Daniël Jumelet over, toen de ChristenUnie in 2010 met één zetel in de raad kwam. Hij wist goed hoe de hazen liepen, en wees latere voorzitters (Wim was zelf ook enige tijd voorzitter van de kiesvereniging) graag op procedurele zaken.  

Dit voorjaar trad Wim toe tot de selectiecommissie. Ondanks zijn gezondheidsperikelen vervulde hij deze rol vol verve. En ook hier kwam zijn inhoudelijke en creatieve kant naar boven: hij pleitte voor een diverse, veelkleurige lijst. En zorgde er vervolgens voor om een aantal verrassende kandidaten naar voren te schuiven via zijn uitgebreide netwerk.  

Met Wim verliest ChristenUnie Culemborg een authentiek lid, eigenzinnig, dienstbaar aan de mensen om hem heen en de Culemborgse samenleving. 

Wij zijn Wim dankbaar voor alles wat hij heeft betekend voor ChristenUnie Culemborg. We gaan hem missen!  

Wij wensen zijn vrouw Jolanda, samen met hun kinderen Rosalie, Selicia en Suze de troost en nabijheid van God toe.