ChristenUnie over toekomst Zwembad 'De Waterlinie'

zwembad-de-waterlinie.JPG
Door Fractie CU op 18 juli 2019 om 21:11

ChristenUnie over toekomst Zwembad 'De Waterlinie'

De toekomst van Zwembad de Waterlinie stond 18 juli op de raadsagenda. De stichting Zwembad Culemborg heeft een alternatief plan gepresenteerd en het college stelt voor dat plan te steunen. In dit artikel de inbreng van de ChristenUnie.

Eerste termijn

Aan het begin van de vergadering geven alle partijen aan hoe ze tegen het raadsvoorstel aankijken. Fractievoorzitter Daniël Jumelet van de ChristenUnie:

In het besluit om tot sluiting van het zwembad over te gaan, is op initiatief van de ChristenUnie op 20 juni jongstleden door de raad de kans gecreëerd om te zoeken naar alternatieve oplossingsrichtingen. Op verzoek van SZC is daar de mogelijkheid ingebouwd om versneld met een oplossing te komen, zodat het zwembad per 1 september met het nieuwe exploitatiemodel van start zou kunnen gaan. We spraken af daar vandaag over te besluiten.

Even leek het erop dat het zou gaan lukken. Het exploitatiemodel ziet er, met name dankzij de beperking van de kaders, haalbaar uit en de beoogde commerciële exploitant, Optisport, lijkt zich te kwalificeren als een geschikte partij. Maar wat is er gebeurd? Meerdere marktpartijen hebben hun ongenoegen over kennelijke uitsluiting laten blijken en hebben aangegeven dat een openbare aanbesteding had moeten plaatsvinden. We vinden het een groot risico, dat niet gebagatelliseerd moet worden. Het is zeer denkbaar dat dit gaat leiden tot juridische procedures, die mogelijk een langdurige sluiting van het zwembad tot gevolg hebben. Wat wij daarbij ook belangrijk vinden is dat de gemeente hierin geen partij moet worden. Dat betekent dat wij vandaag dit besluit niet op deze manier kunnen nemen.

Is een automatisch gevolg hiervan dat het bad moet sluiten? Geenszins! Er is op dit moment vooral haast geboden om praktische problemen in de uitvoering van de exploitatie op te vangen. Wij zijn van mening dat er voor SZC andere mogelijkheden openstaan om deze tussentijds op te lossen. Dan kan in alle rust gewerkt worden aan een evenwichtige oplossing die op de korte termijn juridisch gedoe voorkomt en de komende 10 jaar zorgt voor een bad dat de gemeenschap in de breedte kan bedienen.

Kortom, de ChristenUnie vindt het het onverstandig om op dit moment met het voorstel in te stemmen, zowel voor de korte als de lange termijn. Dit alles juist in het belang van het behoud van het zwembad! Want dat blijft bij ons voorop staan en dat vormt de basis van onze overweging.

Tweede termijn

In de tweede termijn noemt Daniël Jumelet nog drie belangrijke punten:

  • Haast? We maken onszelf gek. Er zijn echt problemen, maar is snel een contract afsluiten met een marktpartij verstandig? Waren er geen andere opties? En is het risico voor juridische procedures niet te groot? Een aanbestedingsproces is wellicht verstandig, maar dat is aan het SZC .
  • Kaders: we hebben kaders aangepast, omdat er onvoldoende werd afgeschreven en gereserveerd voor onderhoud. Als we dat willen moeten we dat geld toevoegen, bijvoorbeeld door gemeente, sponsoring, crowdfunding. Dat past niet vanuit de exploitatie.
  • Het is onverstandig om met moties en amendenten het voorstel aan te passen. Stemmen voor of tegen het voorstel. Het is zoals het is. Daarmee wordt het niet beter of makkelijker.

Stemmingen

Amendement VVD: verworpen (alleen VVD stemt voor)
Raadsvoorstel: aangenomen (PvdA, SP, VVD, ChristenUnie tegen)
Motie CDA: aangenomen (PvdA CU SP en 2 leden VVD tegen)
Motie GL & SP: aangenomen (CU en PvdA)

Terugkijken

De raadsvergadering van 18 juli 2019 is hier terug te kijken. 

Deel dit bericht