Bedankt voor uw stem!

Bedankt voor uw stem 2018
Door Fractie CU op 23 maart 2018 om 17:00

Bedankt voor uw stem!

Hartelijk bedankt voor uw/jullie stem en steun! Hoewel we met 2 zetels er eentje minder hebben dan de afgelopen periode, zijn we dankbaar dat we een solide basis in de lokale politiek hebben behouden met 8.2% van de stemmen. We bedanken Gert Mostert en Maarten van Eck om het vele werk dat zij in de fractie verzet hebben en nemen met pijn in het hart afscheid van hen in hun rol als raadslid. Maar natuurlijk verwelkomen we tegelijkertijd ook met veel genoegen ons 'nieuwe' raadslid Kees van der Zaag.

De komende tijd zal spannend zijn. Wordt het een traditioneel coalitievormingsproces, of zal het toch gaan lukken om tot een raadsakkoord te komen? De fractie van de ChristenUnie zet in ieder geval sterk op het raadsakkoord in. Ook zetten we in op de vorming van een deskundig college dat ten dienste staat aan de hele raad, in plaats van politiek gebonden wethouders. Dit zou wat ons betreft het beste passen in de Culemborgse raad, waar de inhoudelijke verschillen klein zijn, maar verhoudingen soms complex liggen. De ChristenUnie kan hierin verbindend werk doen, zodat alle energie naar de opbouw van de stad kan gaan. Volgende week beginnen de informerende gesprekken. We zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden via social media en mail. 

Als het formatieproces is afgerond zullen we een ontmoetingsbijeenkomst voor leden en ondersteuners organiseren. We kunnen u/jullie dan volledig inlichten over de gang van zaken. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om het ledencontact in de nieuwe periode verder vorm te geven. U/jullie krijgen hiervoor nog een uitnodiging als het zover is.

Met nadruk willen we nog een keer onderstrepen dat we juist na 21 maart er voor de inwoners zijn. Weet dat u/jij altijd bij de fractie terecht kunt voor gemeentegerelateerde zaken die zich aandienen, ook als dat anderen in uw/jouw omgeving betreft. Neem contact op met mij of Kees, bellen of mailen kan altijd! We staan ook open voor suggesties en kritiek, we stellen dat zeer op prijs.

Want we zijn er voor elkaar!

Met hartelijke groet,
 
Daniël Jumelet

PS: De komende jaren willen we ons ook als lokale partij versterken. Kent u/ken jij iemand die nog geen lid is, maar het misschien wel wil worden? Nodig haar/hem uit! Kijk voor meer informatie en aanmelden voor lidmaatschap op www.cu-culemborg.nl/lidworden.

Uitslag

Alle informatie over de uitslag van de verkiezingen vindt u op de site van de gemeente.

Agenda komende week

Maandag 26 maart: Gemeenteraad
20:00 uur: Oude stadhuis, Oude Vismarkt 4
De verkiezingsuitslag wordt vastgesteld. Er wordt afscheid genomen van de gemeenteraad van 2014-2018. Wij nemen afscheid van Gert Mostert en Maarten van Eck
Komt u Gert en Maarten bedanken?

Donderdag 29 maart: Gemeenteraad
21:00 uur: Oude stadhuis, Oude Vismarkt 4
De nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd: Daniël Jumelet en Kees van der Zaag namens de ChristenUnie. Daarnaast wordt een informateur benoemd en wordt zijn/haar opdracht vastgesteld.

Deel dit bericht

Labels: