Lijsttrekker Daniël Jumelet stelt zich voor in de Culemborgse Courant: ‘De stad samenbrengen’

Daniël Jumelet 2017
Door Fractie CU op 14 maart 2018 om 12:00

Lijsttrekker Daniël Jumelet stelt zich voor in de Culemborgse Courant: ‘De stad samenbrengen’

"Ooit moest ik hier voor mijn werk zijn. Ik was direct onder de indruk van hoe mooi en divers het landschap hier is. Het heeft iets puurs en authentieks,” begint Daniël Jumelet, lijsttrekker Christen Unie. ,,Mijn vrouw en ik konden tot ons geluk in de ruim opgezette wijk Voorkoop in 2007 een woning kopen."

"Ik moest hier voor mijn werk zijn. Ik was direct onder de indruk van hoe mooi en divers het landschap hier is. Het heeft iets puurs en authentieks. Mijn vrouw en ik konden tot ons geluk in de ruim opgezette wijk Voorkoop in 2007 een woning kopen.”

Politieke ervaring

"Ik kreeg het van huis uit mee. Mijn vader is raadslid in Reimerswaal. Ik ben al heel lang lid van de ChristenUnie. In 2010 mocht ik lijsttrekker zijn voor de nieuwe Culemborgse afdeling en kregen we onze eerste zetel. Samen met inwoners bijten we ons vast in belangrijke onderwerpen. Dat zie ik als  mijn taak als volksvertegenwoordiger. Daardoor ben ik voor sommigen weleens een luis in de pels."

"Mijn voorbeelden zijn Arie Slob, Gert Jan Seegers, Carola Schouten en mijn vader. Zij zijn allen inhoudelijk sterk; hebben een rustige maar besliste presentatie en oog voor goede verhoudingen. Mijn vader is daarnaast heel origineel, hij komt regelmatig met een bijzondere actie tijdens raadsvergaderingen. Als raadslid wil ik zijn wie ik nu ben, inhoudelijk sterk en een ideeënmens. Ik speel nooit op de man, ik blijf op de inhoud. Op het juiste moment de juiste woorden. Ik wil het vuur dat ik in mij heb brandend houden."

ChristenUnie

"Vanuit mijn levensovertuiging kies ik voor de ChristenUnie. In de bijbel zijn recht, gerechtigheid en zorg voor kwetsbaren belangrijke thema’s. De psalmen zijn behoorlijk socialistisch. Mijn manier is naast de underdog te gaan staan, de kwetsbaren opzoeken. Paradijsvogels, mensen die anders zijn, laat de gemeenschap links liggen. Dat is zonde. De ontmoeting met de Ander en anderen is voor mij de essentie van leven."

Culemborg

"We zitten op een omslag. We verlaten de bezuinigingssfeer. Dankzij de inwoners is Culemborg qua voorzieningen een rijke stad gebleven en dat willen we zo houden. Wij blijven eraan werken dat Culemborg een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor jonge mensen. Wij willen dat mensen elkaar ontmoeten om samen stad te zijn. Wij blijven zorgen voor ouderen, jongeren en jeugd. Wat het gemeentebestuur betreft willen wij van een ons-kent-ons cultuur naar een transparant bestuur waar inwoners op kunnen rekenen. Het gaat om de gemeenschap, een gemeente hoort dienend te zijn. De nieuwe burgemeester straalt dat uit. Ik hoop dat dat inspireert tot het verder tot bloei komen van de warmte in deze stad. Want we zijn er voor elkaar."

Culemborg na 700 dagen

“Dat er een begin is gemaakt in de ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen in de stad.“ “Met creatieve ideeën breng je mensen bijeen. Dan kan er zoveel tot leven komen. Culemborg is een interessant stadje, het is de Nederlandse samenleving in een notendop.”

Coalitie

"Met iedere partij met moed en visie willen wij samenwerken. Sommigen benadrukken het persoonlijke belangen, onze insteek is anders. De kiezer is aan het woord. Ik hoop dat deze zich laat leiden door wat we met elkaar met deze stad willen bereiken.”

Dit interview is verschenen in de Culemborgse Courant van 14 maart 2018. Interviewer: Brigitte van Gauwe