Daniël Jumelet in Raadspraat: 'Vinger aan de pols'

Oude handen en zorg
Door Fractie CU op 14 november 2017 om 19:58

Daniël Jumelet in Raadspraat: 'Vinger aan de pols'

CU-Raadslid Daniël Jumelet in de Culemborgse Courant: "In 2015 zijn belangrijke zorgtaken van het rijk overgedragen aan de gemeenten. ... Nu we ruim twee jaar verder zijn, is de tijd gekomen om de ondersteuning verder toe te spitsen op de Culemborgse situatie en nog doeltreffender te maken. ... Zowel als het gaat om de continue controle op de kwaliteit van zorg, alsook het maken van keuzes bij die omvorming. ... De ChristenUnie heeft daarom samen met de andere fracties aan het college de opdracht gegeven om de raad beter te informeren over de kwaliteit van de geboden zorg en de manier waarop de zorgverlening verder ontwikkeld wordt. Zodat Culemborgers nu en straks de zorg krijgen die nodig is."

In 2015 zijn belangrijke zorgtaken van het rijk overgedragen aan de gemeenten, de zogenaamde transitie van het sociaal domein. In het begin was het vooral wennen voor gemeenten, omdat het bieden van zorg en ondersteuning best ingewikkeld is. Zeker wanneer een inwoner meerdere vormen van ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld iemand die in de schulden terecht is gekomen mede door een chronische ziekte en het wegvallen van familieleden. Ook de gemeente Culemborg is aan de slag gegaan, met financiële ondersteuning van het Rijk. Door sociale wijkteams in te zetten en veel maatwerk toe te passen, lijkt het erop dat in de afgelopen periode voor veel inwoners passende zorg is geboden.

Nu we ruim twee jaar verder zijn, is de tijd gekomen om de ondersteuning verder toe te spitsen op de Culemborgse situatie en nog doeltreffender te maken. Dit wordt de transformatie genoemd. De raad heeft hier een grote verantwoordelijkheid in. Zowel als het gaat om de continue controle op de kwaliteit van zorg, alsook het maken van keuzes bij die omvorming. Die is nodig, omdat de betaalbaarheid van zorg de komende jaren verder onder druk zal komen te staan, onder andere vanwege toenemende vergrijzing. De ChristenUnie heeft daarom samen met de andere fracties aan het college de opdracht gegeven om de raad beter te informeren over de kwaliteit van de geboden zorg en de manier waarop de zorgverlening verder ontwikkeld wordt. Zodat Culemborgers nu en straks de zorg krijgen die nodig is.

Een ander dossier waarop goed de vinger aan de pols moet worden gehouden, is de Redichemse Waard. Nu de betrokken partijen op het punt staan om te gaan werken aan een ontwikkelingsplan is het zaak om te waken over natuur- en cultuurhistorische waarden. De ChristenUnie zal, zoals vanaf het begin, hier zeer scherp op letten. Het is goed om de mooie dingen die we zelf ontvangen hebben door te geven aan onze kinderen en het is onze opdracht om naar elkaar om te zien. Want we zijn er voor elkaar.

Daniël Jumelet
fractievoorzitter CU
d.jumelet@cu-culemborg.nl

Labels: ,