CU-raadslid Kees van der Zaag deelt zorgen bewoners Houtvijver

CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB-01.png
Door Bestuur CU op 14 februari 2023 om 11:45

CU-raadslid Kees van der Zaag deelt zorgen bewoners Houtvijver

CULEMBORG • Bewoners rond de Houtvijver in Culemborg zijn nog niet te spreken over de aangekondigde bouwplannen van de gemeente, zoals verwoord in het concept Nota van Uitgangspunten. 

De bewoners hebben al eerder aangegeven dat ze gepresenteerde plannen ‘volstrekt ongewenst.’ vinden. “Wij als omwonenden zien het belang van ontwikkeling naar woningbouw, maar we maken ons echter grote zorgen over de opportunistische wijze waarop de gemeente dit wil (laten) vormgeven”, stellen ze in het manifest ‘Passende woningbouw Houtvijver’. “We wonen in een groene en sociale gemeente. Het realiseren van extra woningen is belangrijk, maar dit moet er niet toe leiden dat andere waarden ondergeschikt worden gemaakt.”

ChristenUnie-raadslid Kees van der Zaag is vorig jaar al in gesprek gegaan met de bewoners en deelt hun zorgen. Deze week heeft hij schriftelijke vragen gesteld aan het college. Hij wil weten waarom de wensen van de omwonenden maar slechts ten dele meegenomen zijn in de planontwikkeling.

Ten opzichte van de oorspronkelijke planvorming is het aantal woningen gedaald van 162 naar 151 woningen. Maar dit is nog steeds onacceptabel voor de bewoners. De voorgestelde bouwhoogten en plaatsing dicht op de huidige woningen beperkt volgens hen het uitzicht, zorgt voor veel lagere opbrengst van zonnepanelen en zou een aantasting zijn van privacy en woongenot. 

Ook zijn er zorgen over de parkeerdruk. In het manifest wordt een alternatieve parkeerplek voorgesteld, namelijk aan het talud van De Gelderlandfabriek. Kees van der Zaag is benieuwd waarom het college dit geen goed alternatief vindt.

De bewoners hopen dat de raad oog heeft voor de alternatieve mogelijkheden en deze gaat verwerken in de definitieve Nota van Uitgangspunten. 

Het artikel verscheen in het Kontakt.